Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Verejné obstarávanie

Profil verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ: Obec Hronsek

Sídlo: Záhumnie 26, 976 31  Hronsek

IČO: 00629537

D: 2021125898

Štatutárny zástupca: Ing. Miroslav Ostrihoň, PhD. - starosta obce

e-mail: obec@hronsek.sk

telefón +421484188107


 

Súhrnné správy za rok 2019

Správa za 1.štvrťrok 2019

 

Súhrnné správy za rok 2018

správa za 4. štvrťrok 2018

 
správa za 3. štvrťrok 2018

 
správa za 2. štvrťrok 2018

 
správa za 1. štvrťrok 2018

 

Súhrnné správy za rok 2017

Súhrnná správa za 4.štvrťrok 2017

 
Súhrnná správa za 3.štvrťrok 2017

 
Súhrnná správa za 2. štvrťrok 2017

 
Súhrnná správa za 1. štvrťrok 2017

 

Súhrnné správy za rok 2016

Súhrnná správa za 4. štvrťrok 2016

 
Súhrnná správa za 3. štvrťrok 2016

 
Súhrnná správa za 2. štvrťrok 2016

 
Súhrnná správa za 1. štvrťrok 2016

 

Súhrnné správy za rok 2015

 


2.  Zákazka  podľa § 9 ods. 9  zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

Verejný obstarávateľ: Obec Hronsek, Záhumnie 26, 976 31  Hronsek. IČO: 629537, DIČ: 2021125898.

Predmet zákazky: „Projektová dokumentácia na územné rozhodnutie na akciu Hronsek - kanalizácia“.

Hodnota zákazky: 11.760,00 € 

Identifikácia úspešného uchádzača: BURSA, s.r.o., Partizánska cesta 70, 974 01  Banská Bystrica.

Hronseku: 09.11.2015


 

 


1.  Zákazka  podľa § 9 ods. 9  zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

Verejný obstarávateľ: Obec Hronsek, Záhumnie 26, 976 31  Hronsek. IČO: 629537, DIČ: 2021125898.
Predmet zákazky: Rámcová dohoda - komplexná poradenská činnosť vo verejnom obstarávaní“.
Hodnota zákazky: 19.800,- € 
Identifikácia úspešného uchádzača: Terratrix s.r.o., Pekárska 14, Trnava, 917 01. 

Hronseku: 17.03.2015


 Rok 2014  


6.  Zákazka  podľa § 9 ods. 9  zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

Verejný obstarávateľ: Obec Hronsek, Záhumnie 26, 976 31  Hronsek. IČO: 629537, DIČ: 2021125898.
Predmet zákazky: „Nákup fasádneho lešenia“
Hodnota zákazky:  1704,67€
Identifikácia úspešného uchádzača: M-Frame,s.r.o,  Gorkého 8, 974 01 Banská Bystrica

Hronseku: 26.11. 2014


 

5.  Zákazka  podľa § 9 ods. 9  zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

Verejný obstarávateľ: Obec Hronsek, Záhumnie 26, 976 31  Hronsek. IČO: 629537, DIČ: 2021125898.
Predmet zákazky: Predloženie cenovej ponuky  pre zákazku  „Rekonštrukcia obecného rozhlasu“ v obci Hronsek
Hodnota zákazky: 6832,80
Identifikácia úspešného uchádzača:CSB spol. s.r.o 

Hronseku: 16.10. 2014


 

4.  Zákazka  podľa § 9 ods. 9  zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

Verejný obstarávateľ: Obec Hronsek, Záhumnie 26, 976 31  Hronsek. IČO: 629537, DIČ: 2021125898.
Predmet zákazky: „Hronsecký kaštieľ- projektová príprava obnovy pamiatky- projektová dokumentácia Barokového kaštieľa v Hronseku.
Hodnota zákazky: 10 950 €.
Identifikácia úspešného uchádzača: Ing. arch. Danihel -x-arch. s.r.o., Kollárova 44, 974 01  Banská Bystrica, IČO:45357595.

Hronseku: 26.9.2014


 

3.  Zákazka  podľa § 9 ods. 9  zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

Verejný obstarávateľ: Obec Hronsek, Záhumnie 26, 976 31  Hronsek. IČO: 629537, DIČ: 2021125898.
Predmet zákazky: "Oprava komína barokového kaštieľa Hronsek" - čiastočné premurovanie poškodenýh stien a prieduchov komína, opravu omietok, stabilizácia a konzervácia krycej dosky komína so zachovaním miesta pre hniezdo bociana.
Hodnota zákazky:  3900 €.
Identifikácia úspešného uchádzača: Viliam Budaj - EXTREMEWORKS, Severná 11, 974 01  Banská Bystrica.
                                          
Hronseku:
04.08.2014


 


 

2.  Zákazka  podľa § 9 ods. 9  zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

Verejný obstarávateľ: Obec Hronsek, Záhumnie 26, 976 31  Hronsek. IČO: 629537, DIČ: 2021125898.
Predmet zákazky: Reštaurátorský výskum interierových omietok  zameraný na zistenie pôvodnej maľby interiéru, rozsahu premalieb , stav zachovalosti originálu“ a spracovať „Reštaurátorskú dokumentáciu – návrh na reštaurovanie obecného kaštieľa v Hronseku.
Hodnota zákazky:  6977 €.
Identifikácia úspešného uchádzača: Filo-restauro, s.r.o, akad.sochár Ján Filo, Peťovská 390/26,     976 31 Vlkanová                                  

Hronseku: 08.07.2014


 


 

1.   Zákazka  podľa § 9 ods. 9  zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

Verejný obstarávateľ: Obec Hronsek, Záhumnie 26, 976 31  Hronsek. IČO: 629537, DIČ: 2021125898.
Predmet zákazky: Údržba plôch verejnej zelene v záhrade barokového kaštieľa Hronsek, likvidácia inváznych druhov rastlín v areáli cintorína a zvyšovanie enviromentálneho povedomia obyvateľov obce Hronsek. 
Hodnota zákazky:  4 500 €.
Identifikácia úspešného uchádzača: Úspešný uchádzač:  Ing. Roman Leontovyč ,PhD., Plant-Regenera, 8. mája 18, Banská Štiavnica, IČO: 32 033 907, 
                                          
Hronseku: 16.6.2014


 


 

Súhrnné správy za rok 2013


3.  Zákazka s nízkou hodnotou

Verejný obstarávateľ: Obec Hronsek, Záhumnie 26, 976 31  Hronsek. IČO: 629537, DIČ: 2021125898.
Predmet zákazky: Zimná údržba miestnych komunikácií v obci Hronsek v termíne od 15.11.2013 - 30.04.2014.
Hodnota zákazky:  33 € / hodinu.
Identifikácia úspešného uchádzača: Radoslav Ostruszka -FO, Záhumnie 23, 976 31 Hronsek, IČO: 43170081, DIČ: 1076613758.

Hronseku: 13.9.2013

  


 

2. Zákazka s nízkou hodnotou

Verejný obstarávateľ: Obec Hronsek, Záhumnie 26, 976 31  Hronsek. IČO: 629537, DIČ: 2021125898.
Predmet zákazky: Vypracovanie územnoplánovacej dokumentácie. Zabezpečenie a obstaranie všetkých vstupných podkladov potrebných k vypracovaniu ÚPD.
Hodnota zákazky: 3000eur.
Identifikácia úspešného uchádzača: eR STAR s.r.o., Tr.SNP 75, 974 01  Banská Bystrica.

Hronseku: 16.1.2013


 


 

1. Zákazka s nízkou hodnotou

Verejný obstarávateľ: Obec Hronsek, Záhumnie 26, 976 31  Hronsek. IČO: 629537, DIČ: 2021125898.
Predmet zákazky: Zabezpečenie obstarania Zmien a doplnkov (ZaD) územného plánu (ÚPN) obce Hronsek prostredníctvom odborne spôsobilej osoby pre obstaranie ÚPN.
Hodnota zákazky: 1224eur.
Identifikácia úspešného uchádzača: Ing.arch. Pavel Bugár, Tr.SNP 75, 974 01  Banská Bystrica. 

Hronseku: 16.1.2013


 

Súhrnné správy za rok 2012

3. Zákazka s nízkou hodnotou

Verejný obstarávateľ: Obec Hronsek, Záhumnie 26, 976 31  Hronsek. IČO: 629537, DIČ: 2021125898.
Predmet zákazky: Oprava miestnych komunikácií v obci Hronsek
Hodnota zákazky: 3227,60 eur.
Identifikácia úspešného uchádzača: BBRSC a.s., Závod Banská Bystrica, Majerská cesta 94, 974 01  Banská Bystrica. IČO: 36836567.
v Hronseku: 23.10.2012


 


 

2. Zákazka s nízkou hodnotou

Verejný obstarávateľ: Obec Hronsek, Záhumnie 26, 976 31  Hronsek, IČO: 629537, DIČ: 2021125898
Predmet zákazky: Vybavenie detského ihriska pre obec Hronsek
Hodnota zákazky: 1302 eur.
Identifikácia úspešného uchádzača: Maquita s.r.o., Soľná 738/36, 972 13 Nitrianske Pravno. IČO: 36316881, IČ-DPH: SK 2020078324.
v Hronseku: 24.9.2012


 


 

1. Zákazka s nízkou hodnotou 


Verejný obstarávateľ: Obec Hronsek, Záhumnie 26, 976 31  Hronsek, IČO 629537, DIČ 2021125898
Predmet zákazky: Interiérové vybavenie pre Klub dôchodcov obce Hronsek.
Hodnota zákazky: 2018,90 eur.
Identifikácia úspešného uchádzača: Mobelix, Zvolenská cesta 30, 974 01 Banská Bystrica. IČO: 35903414, IČ - DPH: SK 2021893797.

v Hronseku: 31.5.2012


 


 

dnes je: 21.5.2019

meniny má: Zina

opis projektu Opis projektu  NFP302020H565.pdf (128 kB)

Program obnovy dediny

Barborská cesta

http://www.barborskacesta.com/

kamerový systém Tento projekt je spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky z.pdf (374.6 kB)
opis projektu Opis projektu  NFP302040P749.pdf (165.2 kB)
webygroup

Úvodná stránka