Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Tlačivá pre občanov

Súpisné a orientačné čísla budov

Čestné vyhlásenie
 4 Čestné vyhlásenie odt.odt (5.7 kB) (5.7 kB)

Čestné vyhlásenie
 4-4 Čestné vyhlásenie ok.pdf (235.9 kB) (235.9 kB)

Čestné vyhlásenie
 4 Čestné vyhlásenie ok.doc (31.5 kB) (31.5 kB)

Žiadosť o určenie súpisného, alebo orientačného čísla budove
 5 Žiadosť o určenie súpisného alebo orientačného čísla.pdf (491.7 kB) (491.7 kB)

Žiadosť o určenie súpisného, alebo orientačného čísla budove
 5 Žiadosť o určenie súpisného alebo orientačného čísla.odt (14.8 kB) (14.8 kB)

Žiadosť o určenie súpisného, alebo orientačného čísla budove
 5 Žiadosť o určenie súpisného alebo orientačného čísla.doc (49.5 kB) (49.5 kB)

Žiadosť o zmenu, a zrušenie súpisného, alebo orientačného čísla budove
 1 Žiadosť o zmenu alebo zrušenie s+o šísla.pdf (478.6 kB) (478.6 kB)

Žiadosť o zmenu a zrušenie súpisného, alebo orientačného čísla budove
 1 Žiadosť o zmenu a zrušenie s+o čísla ok.doc (35 kB) (35 kB)

Žiadosť o zmenu a zrušenie súpisného, alebo orientačného čísla budove
 1 Žiadosť o zmenu a zrušenie s+o čísla ok.odt (8.8 kB) (8.8 kB)

Stavebný úrad

Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením
 Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením.odt (9.9 kB) (9.9 kB)

Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením
 Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením.doc (44 kB) (44 kB)

Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením
 Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením.pdf (419.4 kB) (419.4 kB)

Návrh na vydanie kolaudač. rozhodnutia
 Návrh na vydanie kolaudač. rozhodnutia.doc (37.5 kB) (37.5 kB)

Návrh na vydanie kolaudač. rozhodnutia
 Návrh na vydanie kolaudač. rozhodnutia.odt (8.8 kB) (8.8 kB)

Návrh na vydanie kolaudač. rozhodnutia
 Návrh na vydanie kolaudač. rozhodnutia.pdf (428.5 kB) (428.5 kB)

návrh na vydanie územného rozhodnutia
 návrh na vydanie územného rozhodnutia.doc (45 kB) (45 kB)

návrh na vydanie územného rozhodnutia
 návrh na vydanie územného rozhodnutia.odt (9.9 kB) (9.9 kB)

návrh na vydanie územného rozhodnutia
 návrh na vydanie územného rozhodnutia.pdf (434 kB) (434 kB)

Ohlásenie drobnej stavby
 Ohlásenie drobnej stavby.doc (40 kB) (40 kB)

Ohlásenie drobnej stavby
 Ohlásenie drobnej stavby.odt (9.8 kB) (9.8 kB)

Ohlásenie drobnej stavby
 Ohlásenie drobnej stavby.pdf (420.5 kB) (420.5 kB)

Žiadosť o povolenie odstránenia stavby
 Žiadosť o povolenie odstránenia stavby.doc (39 kB) (39 kB)

Žiadosť o povolenie odstránenia stavby
 Žiadosť o povolenie odstránenia stavby.odt (9 kB) (9 kB)

Žiadosť o povolenie odstránenia stavby
 Žiadosť o povolenie odstránenia stavby.pdf (411.6 kB) (411.6 kB)

Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby
 Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby.doc (40 kB) (40 kB)

Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby
 Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby.odt (8.3 kB) (8.3 kB)

Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby
 Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby.pdf (411.8 kB) (411.8 kB)

Žiadosť o predĺž. termínu dokončenia stavby
 Žiadosť o predĺž. termínu dokončenia stavby.doc (35 kB) (35 kB)

Žiadosť o predĺž. termínu dokončenia stavby
 Žiadosť o predĺž. termínu dokončenia stavby.odt (7.8 kB) (7.8 kB)

Žiadosť o predĺž. termínu dokončenia stavby
 Žiadosť o predĺž. termínu dokončenia stavby.pdf (399.1 kB) (399.1 kB)

Žiadosť o predĺženie platnosti stav. povolenia
 Žiadosť o predĺženie platnosti stav. povolenia.doc (34.5 kB) (34.5 kB)

Žiadosť o predĺženie platnosti stav. povolenia
 Žiadosť o predĺženie platnosti stav. povolenia.odt (7.4 kB) (7.4 kB)

Žiadosť o predĺženie platnosti stav. povolenia
 Žiadosť o predĺženie platnosti stav. povolenia.pdf (398.7 kB) (398.7 kB)

Žiadosť o vydanie stav. povolenia
 Žiadosť o vydanie stav. povolenia.doc (44.5 kB) (44.5 kB)

Žiadosť o vydanie stav. povolenia
 Žiadosť o vydanie stav. povolenia.odt (9.6 kB) (9.6 kB)

Žiadosť o vydanie stav. povolenia
 Žiadosť o vydanie stav. povolenia.pdf (439.8 kB) (439.8 kB)

Zákon o správnych poplatkoch
 09_2012__spnr_zakon_o_spravnych_poplatkoch (1).pdf (390.6 kB) (390.6 kB)

Zákon o správnych poplatkoch - výňatok
 09 2012 SPNR_zakon o správnych poplatkoch.pdf (390.6 kB) (390.6 kB)

Oznámenie záujmových území MO SR
 záujmové územia MO SR.pdf (3.6 MB) (3.6 MB)

Výrub drevín

Žiadosť o výrub drevín - vzor
 ziadost_o_vydanie_suhlasu_na_vyrub_drevin1.odt (3.8 kB) (3.8 kB)

Žiadosť o výrub drevín - vzor
 vzor - ziadost_o_vydanie_suhlasu_na_vyrub_drevin.pdf (248.7 kB) (248.7 kB)

Žiadosť o výrub drevín - vzor
 ziadost_o_vydanie_suhlasu_na_vyrub_drevin1.rtf (43.9 kB) (43.9 kB)

Sociálne služby

Lekársky nález
 Lekársky nález.doc (41 kB) (41 kB)

Lekársky nález
 Lekársky nález.odt (10.6 kB) (10.6 kB)

Vyhlásenie
 VYHLÁSENIE.doc (36 kB) (36 kB)

vyhlásenie
 VYHLÁSENIE.odt (7.7 kB) (7.7 kB)

Žiadosť o opätovné posúdenie
 Židadosť o opätovné posúdenie.doc (55.5 kB) (55.5 kB)

Žiadosť o opätovné posúdenie
 Židadosť o opätovné posúdenie.odt (15 kB) (15 kB)

Oznámenie o verejnom kult.podujatí

Oznámenie o verejnom kultúrnom podujatí
 Oznámenie o verejnom kultúrnom podujatí VZOR ŽIADOSTI.odt (6.6 kB) (6.6 kB)

Oznámenie o verejnom kultúrnom podujatí
 Oznámenie o verejnom kultúrnom podujatí VZOR ŽIADOSTI.pdf (282.7 kB) (282.7 kB)

Oznámenie o verejnom kultúrnom podujatí
 Oznámenie o verejnom kultúrnom podujatí VZOR ŽIADOSTI.doc (35 kB) (35 kB)

Žiadosť o súhlas na vykonanie ohňostroja 2
 Formular_MT_195A_ohnostrojne_prace_3_18.02.2015.odt (8.4 kB) (8.4 kB)

Žiadosť o súhlas na vykonanie ohňostroja 2
 Formular ohnostroje 2.pdf (451.3 kB) (451.3 kB)

Žiadosť o súhlas na vykonanie ohňostroja 2
 Formular_MT_195A_ohnostrojne_prace_3_18.02.2015.doc (37 kB) (37 kB)

Žiadosť o súhlas na vykonanie ohňostroja 1
 Formular_MT_075B_ohnostrojne_prace_4_18.02.2015 (1).odt (10.1 kB) (10.1 kB)

Žiadosť o súhlas na vykonanie ohňostroja 1
 Formular ohnostroje 1.pdf (506.8 kB) (506.8 kB)

Žiadosť o súhlas na vykonanie ohňostroja 1
 Formular_MT_075B_ohnostrojne_prace_4_18.02.2015 (1).doc (39 kB) (39 kB)

Užívanie verejného priestranstva

oznámenie
 pr. č. 1 oznámenie verejné priestranstvo.odt (6.7 kB) (6.7 kB)

oznámenie
 pr. č. 1 oznámenie verejné priestranstvo.pdf (252 kB) (252 kB)

oznámenie
 pr. č. 1 oznámenie verejné priestranstvo.doc (32.5 kB) (32.5 kB)

Priznanie k dani z nehnuteľnosti

Editovateľné tlačivo na podanie priznania k dani z nehnuteľnosti, za psa, ...
 17-dp-md.pdf (1023.6 kB) (1023.6 kB)

Priznanie pre FO a PO k miestnym daniam platné od 1.1.2015
 Priloha_k_opatreniu_MF_021249_2014_725.pdf (5.3 MB) (5.3 MB)

Potvrdenie o podaní priznania
 Potvrdenie o podaní priznania.doc (29.5 kB) (29.5 kB)

Potvrdenie o podaní priznania
 Potvrdenie_o_podani_priznania.pdf (128 kB) (128 kB)

Potvrdenie o podaní priznania
 Potvrdenie o podaní priznania.odt (5.9 kB) (5.9 kB)

Poučenie na vyplnenie prizania
 poucenie_na_vyplnenie_priznania (1).pdf (257.7 kB) (257.7 kB)

Komunálny odpad

Oznámenie - užívanie verejného priestranstva
 pr. č. 1 oznámenie verejné priestranstvo.odt (6.8 kB) (6.8 kB)

Oznámenie - užívanie verejného priestranstva
 pr. č. 1 oznámenie verejné priestranstvo.doc (33 kB) (33 kB)

Oznámenie - užívanie verejného priestranstva
 pr. č. 1 oznámenie verejné priestranstvo.pdf (255.1 kB) (255.1 kB)

Oznámenie - k dani za ubytovanie
 pr. č. 2 ubytovanie  oznámenie.odt (6.4 kB) (6.4 kB)

Oznámenie - k dani za ubytovanie
 pr. č. 2 ubytovanie  oznámenie.doc (32 kB) (32 kB)

Oznámenie - k dani za ubytovanie
 pr. č. 2 ubytovanie  oznámenie.pdf (254.8 kB) (254.8 kB)

Oznámenie k vzniku/zániku poplatku za komunálny odpad pre FO
 pr. č. 4 vznik, zánik poplatku FO.odt (7.5 kB) (7.5 kB)

Oznámenie k vzniku/zániku poplatku za komunálny odpad pre FO
 pr. č. 4 vznik, zánik poplatku FO.doc (33 kB) (33 kB)

Oznámenie k vzniku/zániku poplatku za komunálny odpad pre FO
 pr. č. 4 vznik, zánik poplatku FO.pdf (297.5 kB) (297.5 kB)

Prevzatie plnenia povinnosti za kom.opdad
 pr. č. 5 prevzatie plnenia povinností Ko.odt (7.3 kB) (7.3 kB)

Prevzatie plnenia povinnosti za kom.opdad
 pr. č. 5 prevzatie plnenia povinností Ko.doc (35 kB) (35 kB)

Prevzatie plnenia povinnosti za kom.opdad
 pr. č. 5 prevzatie plnenia povinností Ko.pdf (253.5 kB) (253.5 kB)

Vznik a zánik poplatku za KO pre PO
 pr. č. 6 vznik, zánik poplatku PO.odt (8 kB) (8 kB)

Vznik a zánik poplatku za KO pre PO
 pr. č. 6 vznik, zánik poplatku PO.doc (41 kB) (41 kB)

Vznik a zánik poplatku za KO pre PO
 pr. č. 6 vznik, zánik poplatku PO.pdf (313.8 kB) (313.8 kB)

Žiadosť o zníženie a vrátenie poplatku za komunálny odpad
 pr. č. 7 žiadosť o zniženie a vrátenie popl. za KO Hronsek.odt (12.2 kB) (12.2 kB)

Žiadosť o zníženie a vrátenie poplatku za komunálny odpad
 pr. č. 7 žiadosť o zniženie a vrátenie popl. za KO Hronsek.docx (18 kB) (18 kB)

Žiadosť o odpustenie a vrátenie poplatku za komunálny odpad
 pr. č. 8 žiadosť o odpustenie a vrátenie popl. za KO Hronsek -.odt (11.8 kB) (11.8 kB)

Žiadosť o zníženie a vrátenie poplatku za komunálny odpad
 pr. č. 7 žiadosť o zniženie a vrátenie popl. za KO Hronsek.pdf (408 kB) (408 kB)

Žiadosť o odpustenie a vrátenie poplatku za komunálny odpad
 pr. č. 8 žiadosť o odpustenie a vrátenie popl. za KO Hronsek -.docx (17.7 kB) (17.7 kB)

Žiadosť o odpustenie a vrátenie poplatku za komunálny odpad
 pr. č. 8 žiadosť o odpustenie a vrátenie popl. za KO Hronsek -.pdf (483.1 kB) (483.1 kB)

Hrobové miesto

Evidenčný list na hrobové miesto
 Evidenčný list na hrobové miesto.odt (7.9 kB) (7.9 kB)

Evidenčný list na hrobové miesto
 Evidenčný list na hrobové miesto.doc (34 kB) (34 kB)

Evidenčný list na hrobové miesto
 Evidenčný list na hrobové miesto.pdf (244.8 kB) (244.8 kB)


Poplatky v obci Hronsek za prenájom priestorov, hlásenie v rozhlase a za použitie kancelárskej techniky a iné:


 

dnes je: 21.4.2019

meniny má: Ervín

opis projektu Opis projektu NFP302020H565.pdf (128 kB)

Program obnovy dediny

Barborská cesta

http://www.barborskacesta.com/

kamerový systém Tento projekt je spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky z.pdf (374.6 kB)
opis projektu Opis projektu NFP302040P749.pdf (165.2 kB)
webygroup

Úvodná stránka