Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Verejné obstarávanie archív

 


2.  Zákazka  podľa § 9 ods. 9  zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

Verejný obstarávateľ: Obec Hronsek, Záhumnie 26, 976 31  Hronsek. IČO: 629537, DIČ: 2021125898.

Predmet zákazky: „Projektová dokumentácia na územné rozhodnutie na akciu Hronsek - kanalizácia“.

Hodnota zákazky: 11.760,00 € 

Identifikácia úspešného uchádzača: BURSA, s.r.o., Partizánska cesta 70, 974 01  Banská Bystrica.

Hronseku: 09.11.2015


 

 


1.  Zákazka  podľa § 9 ods. 9  zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

Verejný obstarávateľ: Obec Hronsek, Záhumnie 26, 976 31  Hronsek. IČO: 629537, DIČ: 2021125898.
Predmet zákazky: Rámcová dohoda - komplexná poradenská činnosť vo verejnom obstarávaní“.
Hodnota zákazky: 19.800,- € 
Identifikácia úspešného uchádzača: Terratrix s.r.o., Pekárska 14, Trnava, 917 01. 

Hronseku: 17.03.2015


 Rok 2014  


6.  Zákazka  podľa § 9 ods. 9  zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

Verejný obstarávateľ: Obec Hronsek, Záhumnie 26, 976 31  Hronsek. IČO: 629537, DIČ: 2021125898.
Predmet zákazky: „Nákup fasádneho lešenia“
Hodnota zákazky:  1704,67€
Identifikácia úspešného uchádzača: M-Frame,s.r.o,  Gorkého 8, 974 01 Banská Bystrica

Hronseku: 26.11. 2014


 

5.  Zákazka  podľa § 9 ods. 9  zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

Verejný obstarávateľ: Obec Hronsek, Záhumnie 26, 976 31  Hronsek. IČO: 629537, DIČ: 2021125898.
Predmet zákazky: Predloženie cenovej ponuky  pre zákazku  „Rekonštrukcia obecného rozhlasu“ v obci Hronsek
Hodnota zákazky: 6832,80
Identifikácia úspešného uchádzača:CSB spol. s.r.o 

Hronseku: 16.10. 2014


 

4.  Zákazka  podľa § 9 ods. 9  zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

Verejný obstarávateľ: Obec Hronsek, Záhumnie 26, 976 31  Hronsek. IČO: 629537, DIČ: 2021125898.
Predmet zákazky: „Hronsecký kaštieľ- projektová príprava obnovy pamiatky- projektová dokumentácia Barokového kaštieľa v Hronseku.
Hodnota zákazky: 10 950 €.
Identifikácia úspešného uchádzača: Ing. arch. Danihel -x-arch. s.r.o., Kollárova 44, 974 01  Banská Bystrica, IČO:45357595.

Hronseku: 26.9.2014


 

3.  Zákazka  podľa § 9 ods. 9  zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

Verejný obstarávateľ: Obec Hronsek, Záhumnie 26, 976 31  Hronsek. IČO: 629537, DIČ: 2021125898.
Predmet zákazky: "Oprava komína barokového kaštieľa Hronsek" - čiastočné premurovanie poškodenýh stien a prieduchov komína, opravu omietok, stabilizácia a konzervácia krycej dosky komína so zachovaním miesta pre hniezdo bociana.
Hodnota zákazky:  3900 €.
Identifikácia úspešného uchádzača: Viliam Budaj - EXTREMEWORKS, Severná 11, 974 01  Banská Bystrica.
                                          
Hronseku:
04.08.2014


 


 

2.  Zákazka  podľa § 9 ods. 9  zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

Verejný obstarávateľ: Obec Hronsek, Záhumnie 26, 976 31  Hronsek. IČO: 629537, DIČ: 2021125898.
Predmet zákazky: Reštaurátorský výskum interierových omietok  zameraný na zistenie pôvodnej maľby interiéru, rozsahu premalieb , stav zachovalosti originálu“ a spracovať „Reštaurátorskú dokumentáciu – návrh na reštaurovanie obecného kaštieľa v Hronseku.
Hodnota zákazky:  6977 €.
Identifikácia úspešného uchádzača: Filo-restauro, s.r.o, akad.sochár Ján Filo, Peťovská 390/26,     976 31 Vlkanová                                  

Hronseku: 08.07.2014


 


 

1.   Zákazka  podľa § 9 ods. 9  zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

Verejný obstarávateľ: Obec Hronsek, Záhumnie 26, 976 31  Hronsek. IČO: 629537, DIČ: 2021125898.
Predmet zákazky: Údržba plôch verejnej zelene v záhrade barokového kaštieľa Hronsek, likvidácia inváznych druhov rastlín v areáli cintorína a zvyšovanie enviromentálneho povedomia obyvateľov obce Hronsek. 
Hodnota zákazky:  4 500 €.
Identifikácia úspešného uchádzača: Úspešný uchádzač:  Ing. Roman Leontovyč ,PhD., Plant-Regenera, 8. mája 18, Banská Štiavnica, IČO: 32 033 907, 
                                          
Hronseku: 16.6.2014


 


 

3.  Zákazka s nízkou hodnotou

Verejný obstarávateľ: Obec Hronsek, Záhumnie 26, 976 31  Hronsek. IČO: 629537, DIČ: 2021125898.
Predmet zákazky: Zimná údržba miestnych komunikácií v obci Hronsek v termíne od 15.11.2013 - 30.04.2014.
Hodnota zákazky:  33 € / hodinu.
Identifikácia úspešného uchádzača: Radoslav Ostruszka -FO, Záhumnie 23, 976 31 Hronsek, IČO: 43170081, DIČ: 1076613758.

Hronseku: 13.9.2013

  


 

2. Zákazka s nízkou hodnotou

Verejný obstarávateľ: Obec Hronsek, Záhumnie 26, 976 31  Hronsek. IČO: 629537, DIČ: 2021125898.
Predmet zákazky: Vypracovanie územnoplánovacej dokumentácie. Zabezpečenie a obstaranie všetkých vstupných podkladov potrebných k vypracovaniu ÚPD.
Hodnota zákazky: 3000eur.
Identifikácia úspešného uchádzača: eR STAR s.r.o., Tr.SNP 75, 974 01  Banská Bystrica.

Hronseku: 16.1.2013


 


 

1. Zákazka s nízkou hodnotou

Verejný obstarávateľ: Obec Hronsek, Záhumnie 26, 976 31  Hronsek. IČO: 629537, DIČ: 2021125898.
Predmet zákazky: Zabezpečenie obstarania Zmien a doplnkov (ZaD) územného plánu (ÚPN) obce Hronsek prostredníctvom odborne spôsobilej osoby pre obstaranie ÚPN.
Hodnota zákazky: 1224eur.
Identifikácia úspešného uchádzača: Ing.arch. Pavel Bugár, Tr.SNP 75, 974 01  Banská Bystrica. 

Hronseku: 16.1.2013


 

3. Zákazka s nízkou hodnotou

Verejný obstarávateľ: Obec Hronsek, Záhumnie 26, 976 31  Hronsek. IČO: 629537, DIČ: 2021125898.
Predmet zákazky: Oprava miestnych komunikácií v obci Hronsek
Hodnota zákazky: 3227,60 eur.
Identifikácia úspešného uchádzača: BBRSC a.s., Závod Banská Bystrica, Majerská cesta 94, 974 01  Banská Bystrica. IČO: 36836567.
v Hronseku: 23.10.2012


 


 

2. Zákazka s nízkou hodnotou

Verejný obstarávateľ: Obec Hronsek, Záhumnie 26, 976 31  Hronsek, IČO: 629537, DIČ: 2021125898
Predmet zákazky: Vybavenie detského ihriska pre obec Hronsek
Hodnota zákazky: 1302 eur.
Identifikácia úspešného uchádzača: Maquita s.r.o., Soľná 738/36, 972 13 Nitrianske Pravno. IČO: 36316881, IČ-DPH: SK 2020078324.
v Hronseku: 24.9.2012


 


 

1. Zákazka s nízkou hodnotou 


Verejný obstarávateľ: Obec Hronsek, Záhumnie 26, 976 31  Hronsek, IČO 629537, DIČ 2021125898
Predmet zákazky: Interiérové vybavenie pre Klub dôchodcov obce Hronsek.
Hodnota zákazky: 2018,90 eur.
Identifikácia úspešného uchádzača: Mobelix, Zvolenská cesta 30, 974 01 Banská Bystrica. IČO: 35903414, IČ - DPH: SK 2021893797.

v Hronseku: 31.5.2012


 


 

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár

Barborská cesta

http://www.barborskacesta.com/

webygroup

Úvodná stránka