Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Stavebný úrad

Obec Hronsek má spoločný stavebný úrad

                       

  stavebnú agendu vykonáva: PhDr. Miroslav Paučo
  na adrese :                            Partizánska 81
                                                974 01 Banská Bystrica

  telefonický kontakt:               048/414 53 36

  úradné hodiny pre verejnosť:

             - v pondelok  v čase od 8:00 - 10:00 hod., Partizánska cesta 81, B.B.

             - v stredu v čase od 14:00 - 16:00 hod., Partizánska cesta 81, B.B.

    - v stredu v čase  o 9:00 hod. individuálne podľa dohody na obecnom úrade v Hronseku,  v kancelárii starostu obce.


 

Stavebný úrad

Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením
 Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením.odt (9.9 kB) (9.9 kB)

Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením
 Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením.doc (44 kB) (44 kB)

Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením
 Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením.pdf (419.4 kB) (419.4 kB)

Návrh na vydanie kolaudač. rozhodnutia
 Návrh na vydanie kolaudač. rozhodnutia.doc (37.5 kB) (37.5 kB)

Návrh na vydanie kolaudač. rozhodnutia
 Návrh na vydanie kolaudač. rozhodnutia.odt (8.8 kB) (8.8 kB)

Návrh na vydanie kolaudač. rozhodnutia
 Návrh na vydanie kolaudač. rozhodnutia.pdf (428.5 kB) (428.5 kB)

návrh na vydanie územného rozhodnutia
 návrh na vydanie územného rozhodnutia.doc (45 kB) (45 kB)

návrh na vydanie územného rozhodnutia
 návrh na vydanie územného rozhodnutia.odt (9.9 kB) (9.9 kB)

návrh na vydanie územného rozhodnutia
 návrh na vydanie územného rozhodnutia.pdf (434 kB) (434 kB)

Ohlásenie drobnej stavby
 Ohlásenie drobnej stavby.doc (40 kB) (40 kB)

Ohlásenie drobnej stavby
 Ohlásenie drobnej stavby.odt (9.8 kB) (9.8 kB)

Ohlásenie drobnej stavby
 Ohlásenie drobnej stavby.pdf (420.5 kB) (420.5 kB)

Žiadosť o povolenie odstránenia stavby
 Žiadosť o povolenie odstránenia stavby.doc (39 kB) (39 kB)

Žiadosť o povolenie odstránenia stavby
 Žiadosť o povolenie odstránenia stavby.odt (9 kB) (9 kB)

Žiadosť o povolenie odstránenia stavby
 Žiadosť o povolenie odstránenia stavby.pdf (411.6 kB) (411.6 kB)

Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby
 Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby.doc (40 kB) (40 kB)

Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby
 Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby.odt (8.3 kB) (8.3 kB)

Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby
 Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby.pdf (411.8 kB) (411.8 kB)

Žiadosť o predĺž. termínu dokončenia stavby
 Žiadosť o predĺž. termínu dokončenia stavby.doc (35 kB) (35 kB)

Žiadosť o predĺž. termínu dokončenia stavby
 Žiadosť o predĺž. termínu dokončenia stavby.odt (7.8 kB) (7.8 kB)

Žiadosť o predĺž. termínu dokončenia stavby
 Žiadosť o predĺž. termínu dokončenia stavby.pdf (399.1 kB) (399.1 kB)

Žiadosť o predĺženie platnosti stav. povolenia
 Žiadosť o predĺženie platnosti stav. povolenia.doc (34.5 kB) (34.5 kB)

Žiadosť o predĺženie platnosti stav. povolenia
 Žiadosť o predĺženie platnosti stav. povolenia.odt (7.4 kB) (7.4 kB)

Žiadosť o predĺženie platnosti stav. povolenia
 Žiadosť o predĺženie platnosti stav. povolenia.pdf (398.7 kB) (398.7 kB)

Žiadosť o vydanie stav. povolenia
 Žiadosť o vydanie stav. povolenia.doc (44.5 kB) (44.5 kB)

Žiadosť o vydanie stav. povolenia
 Žiadosť o vydanie stav. povolenia.odt (9.6 kB) (9.6 kB)

Žiadosť o vydanie stav. povolenia
 Žiadosť o vydanie stav. povolenia.pdf (439.8 kB) (439.8 kB)

Zákon o správnych poplatkoch
 09_2012__spnr_zakon_o_spravnych_poplatkoch (1).pdf (390.6 kB) (390.6 kB)

Zákon o správnych poplatkoch - výňatok
 09 2012  SPNR_zakon o správnych poplatkoch.pdf (390.6 kB) (390.6 kB)

Oznámenie záujmových území MO SR
 záujmové územia MO SR.pdf (3.6 MB) (3.6 MB)

Stavebný úrad - oznamy

Vytlačiť
 


Upozorňujeme občanov na dodržiavanie predpisov pri realizácií drobných stavieb  (Stavebný  zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku) pre povoľovanie stavieb, zmien stavieb a udržiavacích prác tak, ako je to uvedené v súbore:


 

Zverejnené 28.5.2013


 

Vytlačiť
 


SPP - Distribucia: 7 krokov k plynovej prípojke

SPP informuje o procese pripojenia k plynárenskej distribučnej sieti pre rodinné domy a pre kategóriu stredný a veľký odberateľ s ročným odberom nad 60-tis.m3.

Bližšie informácie v súboroch:


 

Zverejnené 11.10.2013


 

SPP  Distribúcia  - žiadosť:

Žiada o spoluprácu pri ochrane plynárenských zariadení nachádzajúcich sa v územnom obvode obce Hronsek. Spoločnosť SPP zaznamenáva časté poškodenia svojich plynovodov, ku ktorým dochádza pri stavebnej činnosti - najmä pri stavebných a zemných prácach v ochranných a bezpečnostných pásmach plynárenských zariadení.

Celý list si môžete prečítať v súbore:


 

dnes je: 21.4.2019

meniny má: Ervín

opis projektu Opis projektu  NFP302020H565.pdf (128 kB)

Program obnovy dediny

Barborská cesta

http://www.barborskacesta.com/

kamerový systém Tento projekt je spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky z.pdf (374.6 kB)
opis projektu Opis projektu  NFP302040P749.pdf (165.2 kB)
webygroup

Úvodná stránka