Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Verejná vyhláškaVytlačiť
 

V E R E J N Á  V Y H L Á Š K A

O Z N Á M E N I E

O ZAČATÍ STAVEBNÉHO KONANIA A UPUSTENIE OD ÚSTNEHO POJEDNÁVANIA

Stavebník : Stredoslovenská distribučná a.s., pri Rajčianke 2927/8, Žilina 010 47 v zastúpení Mgr. Tomáš Tuček, Mieru č. 33, Banská Bystrica 974 06 (ďalej len navrhovateľ) podala dňa 27.03.2019 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu

11023 - Hronsek - Na Pažiti - Zahustenie TS

na pozemkoch parcelné čísla KN C - 243/1, 242/1, 240/3, 240/2, 241/10, 241/9, 239/10, 237/8, 236/8, 234/6, 232/6, 339/33, 339/35, 339/36, 339/11, 339/45, 339/46, 339/13 v k.ú. Hronsek.

Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.


 

Zverejnené 11.4.2019
Aktualizované: 30.4.2019


 

dnes je: 18.6.2019

meniny má: Vratislav

Program obnovy dediny

Barborská cesta

http://www.barborskacesta.com/

webygroup

Úvodná stránka