Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Informácie pre rodičov

Prevádzka Materskej školy v Hronseku

Nástup detí do Materskej školy pre školský rok 2019/2020 je  2. septembra 2019.

Prevádzka materskej školy je  od  6.30 hod.  do  16.30  hod.

Zákonný zástupca privádza dieťa do materskej školy do 8:00 hod. a prevezme si ho medzi 15.00 - 16.30 hod.  O 8:00 hod. sa budova materskej školy uzamyká z bezpečnostných dôvodov a preto žiadame rodičov  o dodržiavanie času príchodu dieťatka do MŠ.

Konzultačné hodiny pre rodičov: streda od 11:00 hod. do 12:30 hod., prípadne podľa dohody s pani riaditeľkou.

Poplatky:

 • školné a režijné - na účet obce Hronsek:

v zmysle VZN č. 3/2018 o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v  zriaďovateľskej pôsobnosti obce Hronsek schválilo obecné zastupiteľstvo obce Hronsek uznesením č.10/2018, zo dňa 25.07.2018, že zákonný zástupca je povinný mesačne uhrádzať: 

a) výšku príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach:

zriaďovateľ v zmysle ustanovenia § 28 ods. 5 školského zákona určuje výšku mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Hronsek vo výške 15 € mesačne na jedno dieťa.
 

b) výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a výšku príspevku na režijné náklady vo výdajni školskej jedálni:

zriaďovateľ v zmysle ustanovenia § 141 ods. 6 školského zákona určuje výšku príspevku na režijné náklady vo výdajni školskej jedálni takto:Zákonný zástupca dieťaťa prispieva na režijné náklady vo výdajni školskej jedálni paušálne čiastkou na jedného stravníka mesačne 5,00 €.

Obidva príspevky za pobyt dieťaťa v materskej škole v Hronseku zákonný zástupca uhrádza bezhotovostným prevodom do 10. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci na účet obce Hronsek vedený v Prima banke, a.s. IBAN: SK32 5600 0000 0012 2440 5001 alebo v hotovosti do pokladne obce Hronsek.

Do poznámky pri platbe prosíme uviesť meno dieťaťa, za ktoré bol poplatok uhradený.

Deti, ktoré ku 31. 08. 2018 dovŕšia 5 rokov, sú od poplatku za MŠ  oslobodené, ich sa týkajú len  režimové náklady vo výdajnej školskej jedálne paušálne čiastkou na jedného stravníka mesačne 5,00 eur.

 • stravné a režijné - na účet školskej jedálne Sliač:

Deťom je v MŠ poskytovaná plnohodnotná a vyvážená strava, je zachovávaná vhodná skladba jedálneho lístka. Stravná jednotka na celý deň zahrňuje desiatu, obed, olovrant. 

Príspevok za stravu v materskej škole uhrádza zákonný zástupca bezhotovostným prevodom do 20. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci na číslo účtu školskej jedálne Sliač: IBAN: SK4402000000350014632412

Stravná jednotka/deň - 1,54 €  (desiata - 0,38 €,  obed - 0,90 €,  olovrant - 0,26 €)

Réžia / mesiac - 1 €, stravná jednota / mesiac - 30,80 €, 

Mesačná platba od rodičov: 31,80 € 

 na číslo účtu  školskej jedálne Sliač: IBAN: SK 44 0200 0000 3500 1463 2412

 

OZNAM:

Od 01.01.2019 vstupuje do platnosti novela zákona č.544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR,najdôležitejšou zmenou je dotácia na stravu pre všetky deti posledného ročníka MŠ – predškolákov, ktoré sú oslobodené od poplatku za stravu. Poplatok za réžiu ostáva.

ÚPSVaR poskytne dotáciu vo výške 1,20 €. 

Stravná jednotka/deň - 1,54 €, dotácia od štátu/deň - 1,20 €, doplatok rodičia/deň - 0,34 €,

réžia /mesiac - 1 €.    Stravná jednotka /mesiac - doplatok rodičia s réžiou - 7,80 €

 

Podmienka je, aby dieťa bolo v MŠ a odobralo jedlo. Dochádzka v materskej škole musí súhlasiť s dochádzkou školskej jedálne- Sliač.

ORGANIZÁCIA REŽIMU STRAVNÍKOV

 • odhlasovanie v prípade ochorenia ráno telefonicky na t.č. 048/381 28 24 materskej školy do 8,00 hod.

Dochádzka detí posledného ročníka MŠ – predškolákov musí sedieť na skutočný stav detí v MŠ. Ak je dieťa nie prítomné v MŠ, školská jedáleň – Sliač nemôže normovať stravu na toto dieťa. Štátna dotácia je poskytnutá len na prítomné deti v MŠ.

Ak dieťa ochorie a neodhlási sa zo stravy v termíne, už nebude možné 1.deň si prísť po obed. Dotácia na tento deň neplatí.

Podmienka je , aby dieťa bolo v škole a odobralo jedlo. Dochádzka v škole musí súhlasiť s dochádzkou ŠJ. Aj na dieťa s poldennou stravou je poskytnutá dotácia, ak dieťa odoberá len desiatu, nemá nárok na stravu zadarmo a celú výšku desiaty platí zákonný zástupca. V takomto prípade je potrebné komunikovať so zákonným zástupcom, aby dieťa nechali aj na obed a potom má stravu zadarmo.

 

ODHLASOVANIE  DETÍ  ZO  STRAVY :

Neprítomnosť dieťaťa a odhlásenie zo stravy oznámi rodič 24 hod., vopred, v prípade náhleho ochorenia ráno do 8:00 hod. Odhlásiť je možné v zošite na to určenom v šatni, alebo telefonicky do MŠ, ak sa tak nestane, uhrádza rodič plnú stravnú jednotku. Ak rodič dieťa včas neodhlási zo stravy môže si obed prevziať do obedára v čase od 11:00 hod. do 11:30 hod. Po uvedenom termíne bude strava prerozdelená na dupľu detí.

 

Potreby dieťaťa do MŠ

Všetky potreby pre dieťa prosíme označiť celým menom.

 • prezuvky (nie šľapky),
 • uterák,
 • pyžamo,
 • obliečky na posieľku,
 • zubná kefka označenú menom, zubnú pastu a pohárik,
 • náhradné oblečenie,
 • 1 balenie hygienických vreckoviek (t.j. 10 ks),
 • 1 balenie servítky,
 • 1 ks tekuté mydlo,
 • WC papier,
 • 1 hrnček,
 • dievčatá hrebeň,
 • obľúbenú hračku,
 • vešiak do skrinky.

 


 

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár

Barborská cesta

http://www.barborskacesta.com/

webygroup

Úvodná stránka