Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Informácie pre rodičov

Prevádzka Materskej školy v Hronseku

Nástup detí do Materskej školy pre školský rok 2018/2019  je  3. septembra 2018.

Prevádzka materskej školy je  od  6.30 hod.  do  16.30  hod.

Zákonný zástupca privádza dieťa do materskej školy do 8:00 hod. a prevezme si ho medzi 15.00 - 16.30 hod.  O 8:00 hod. sa budova materskej školy uzamyká z bezpečnostných dôvodov a preto žiadame rodičov  o dodržiavanie času príchodu dieťatka do MŠ.

Konzultačné hodiny pre rodičov: streda od 11:00 hod. do 12:30 hod., prípadne podľa dohody s pani riaditeľkou.

Poplatky:

 • školné a režijné - na účet obce Hronsek:

v zmysle VZN č. 3/2018 o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v  zriaďovateľskej pôsobnosti obce Hronsek schválilo obecné zastupiteľstvo obce Hronsek uznesením č.10/2018, zo dňa 25.07.2018, že zákonný zástupca je povinný mesačne uhrádzať: 

a) výšku príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach:

zriaďovateľ v zmysle ustanovenia § 28 ods. 5 školského zákona určuje výšku mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Hronsek vo výške 15 € mesačne na jedno dieťa.
 

b) výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a výšku príspevku na režijné náklady vo výdajni školskej jedálni:

zriaďovateľ v zmysle ustanovenia § 141 ods. 6 školského zákona určuje výšku príspevku na režijné náklady vo výdajni školskej jedálni takto:Zákonný zástupca dieťaťa prispieva na režijné náklady vo výdajni školskej jedálni paušálne čiastkou na jedného stravníka mesačne 5,00 €.

Obidva príspevky za pobyt dieťaťa v materskej škole v Hronseku zákonný zástupca uhrádza bezhotovostným prevodom do 10. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci na účet obce Hronsek vedený v Prima banke, a.s. IBAN: SK32 5600 0000 0012 2440 5001 alebo v hotovosti do pokladne obce Hronsek.

Do poznámky pri platbe prosíme uviesť meno dieťaťa, za ktoré bol poplatok uhradený.

Deti, ktoré ku 31. 08. 2018 dovŕšia 5 rokov, sú od poplatku za MŠ  oslobodené, ich sa týkajú len  režimové náklady vo výdajnej školskej jedálne paušálne čiastkou na jedného stravníka mesačne 5,00 eur.

 • stravné - na účet školskej jedálne Sliač:

Deťom je v MŠ poskytovaná plnohodnotná a vyvážená strava, je zachovávaná vhodná skladba jedálneho lístka. Stravná jednotka na celý deň zahrňuje desiatu, obed, olovrant. 

Príspevok za stravu v materskej škole uhrádza zákonný zástupca bezhotovostným prevodom do 20. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci na číslo účtu školskej jedálne Sliač: IBAN: SK4402000000350014632412

Stravná jednotka: Desiata  0,30 € + Obed  0,72 € + Olovrant  0,25 € = SPOLU: 1,27 €.

Mesačná platba od rodičov: 25,40 € 

 na číslo účtu  školskej jedálne Sliač: IBAN: SK4402000000350014632412

 

ODHLASOVANIE  DETÍ  ZO  STRAVY :

Neprítomnosť dieťaťa a odhlásenie zo stravy oznámi rodič 24 hod., vopred, v prípade náhleho ochorenia ráno do 8:00 hod. Odhlásiť je možné v zošite na to určenom v šatni, alebo telefonicky do MŠ, ak sa tak nestane, uhrádza rodič plnú stravnú jednotku. Ak rodič dieťa včas neodhlási zo stravy môže si obed prevziať do obedára v čase od 11:00 hod. do 11:30 hod. Po uvedenom termíne bude strava prerozdelená na dupľu detí.

 

Potreby dieťaťa do MŠ

Všetky potreby pre dieťa prosíme označiť celým menom.

 • prezuvky (nie šľapky),
 • uterák,
 • pyžamo,
 • obliečky na posieľku,
 • zubná kefka označenú menom, zubnú pastu a pohárik,
 • náhradné oblečenie,
 • 1 balenie hygienických vreckoviek (t.j. 10 ks),
 • 1 balenie servítky,
 • 1 ks tekuté mydlo,
 • WC papier,
 • 1 hrnček,
 • dievčatá hrebeň,
 • obľúbenú hračku,
 • vešiak do skrinky.

 


 

dnes je: 18.12.2018

meniny má: Sláva, Slávka

opis projektu Opis projektu NFP302020H565.pdf (128 kB)

Program obnovy dediny

Barborská cesta

http://www.barborskacesta.com/

kamerový systém Tento projekt je spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky z.pdf (374.6 kB)
opis projektu Opis projektu NFP302040P749.pdf (165.2 kB)
webygroup

Úvodná stránka