Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Európsky fond RR

566_logo-irop-2014-2020_verzia-01.png                     logo_sk_200.pngeu-flag.gif

Obec Hronsek na základe žiadosti o NFP, podpísala s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

 

Žiadateľ:

Obec Hronsek, Záhumnie 26, 976 31  Hronsek

Názov projektu:

Materská škola v Hronseku

Kód PZ/žiadosti o NFP:

NFP302020H565

Kód výzvy na predkladanie PZ/výzvy/vyzvania: 

IROP-PO2-SC221-2016-10

Maximálna výška NFP:

127 300,00 Eur

Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu:

 

134 000,00 Eur

 

Krátky opis projektu:

 

Prvotným cieľom projektu ,,Materská škola v Hronseku“ je zabezpečiť poskytovanie verejných služieb v obci Hronsek v oblasti predprimárneho vzdelávania. Úpravou/prestavbou príležitostne využívaných priestorov v rámci obecného úradu (kultúrneho domu) pre potreby zriadenia jednotriednej materskej školy s prvkami inkluzívneho vzdelávania dosiahneme zlepšenie podmienok pre život mladých rodín v obci. V rámci aktivít projektu vytvoríme nové kapacity školskej infraštruktúry v celkovom rozsahu 20 detí, ktorá bude bezbarérovo prístupná pre ľudí s obmedzenou pohyblivosťou. Cieľom projektu je dosiahnuť 100%-né reálne obsadenie vytvorenej kapacity deťmi s trvalým pobytom v obci Hronsek a okolitých obcí.

Kapacity materských škôl v okolitých obciach a mestách sú nedostačujúce, prípadne sú občania obce znevýhodňovaní rozdielnou výškou príspevku pre školské zariadenia z titulu trvalého pobytu v obci Hronsek.

Stavebno-technické úpravy existujúceho objektu obecnej budovy sa uskutočnia na druhom nadzemnom podlaží, pričom celková rozloha riešenej podlažnej plochy ja 166 m2. Objekt materskej školy bude situovaný v rámci priľahlej záhrady/areálu parku barokového kaštieľa, ktorý je vo vlastníctve obce.

Park bude v budúcnosti využívaný pre potreby materskej školy spolu s existujúcim detským ihriskom umiestneným severozápadne od objektu budovy. Deťom bude pre kultúrne podujatia či pohybové aktivity k dispozícií sála kultúrneho domu, ktorá sa nachádza na prvom nadzemnom podlaží budovy.

Ďalšou aktivitou projektu je obstaranie materiálno-technického vybavenia materskej školy, t.j. vybavenie a zariadenie výdajne školskej jedálne.

Realizáciou projektu dosiahneme:

  • zvýšenie kvality života mladých rodín v obci Hronsek,
  • zlepšenie dostupnosti predprimárneho vzdelávania pre všetky deti vo veku od 3 do 5 rokov
  • zvýšime konkurencie schopnosť obce poskytnutím verejných služieb v oblasti predprimárneho vzdelávania
  • vytvoríme podmienky pre kvalitné predškolské vzdelávanie
  • vytvoríme nové kapacity školskej infraštruktúry v celkovom rozsahu 20 detí

 

dnes je: 16.10.2019

meniny má: Vladimíra

podrobný kalendár

Barborská cesta

http://www.barborskacesta.com/

webygroup

Úvodná stránka