Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

RIUSVytlačiť
 

Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu  „Regionálna integrovaná územná stratégia Banskobystrického kraja“.

Obstarávateľ strategického dokumentu Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica, predložil Okresnému úradu Banská Bystrica, odboru starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „okresný úrad v sídle kraja“), podľa  §5  ods. 1 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov  (ďalej len „zákon“)  Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu  „Regionálna integrovaná územná stratégia Banskobystrického kraja“.

Okresný úrad v sídle kraja ako príslušný orgán štátnej správy vo veci posudzovania strategických dokumentov podľa § 55 písm. a) zákona Vám týmto v súlade s § 6 ods. 2 zákona v prílohe tohto listu predkladá na zaujatie stanoviska oznámenie o strategickom dokumente „Regionálna integrovaná územná stratégia Banskobystrického kraja“ (ďalej len „oznámenie“).

Oznámenie je zverejnené na webovej stránke: enviroportal.sk/sk/eia/detail/regionalna-integrovana-uzemna-strategia-banskobystrickeho-kraja

Vaše písomné stanovisko k oznámeniu podľa §6 ods. 6 zákona žiadame doručiť na adresu: Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor starostlivosti o ŽP, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica, alebo zaslať elektronickou poštou na adresu: slava.parnicanova@minv.sk, najneskôr do 15 dní od jeho doručenia. Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k oznámeniu príslušnému  orgánu do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené podľa § 6 ods. 5 zákona.

 


 

Zverejnené 29.6.2015
Aktualizované: 6.4.2016


 

dnes je: 17.10.2019

meniny má: Hedviga

podrobný kalendár

Barborská cesta

http://www.barborskacesta.com/

webygroup

Úvodná stránka