Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Verejná vyhláškaVytlačiť
 

Obec Hronsek

okres Banská Bystrica

stavebný úrad

V E R E J N Á  V Y H L Á Š K A

O Z N Á M E N I E

O ZAČATÍ STAVEBNÉHO KONANIA A UPUSTENIE OD ÚSTNEHO POJEDNÁVANIA

Pavol Trnovec, Badín, Badín 976 32 (ďalej len navrhovateľ) podal dňa 17.04.2019 a doplnil 29.04.2019 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu

„ R o d i n n ý   d o m „

na pozemkoch parcelné čísla KN C - 526/5 k.ú. Hronsek.

Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.


 

Zverejnené 30.4.2019


 

dnes je: 23.5.2019

meniny má: Želmíra

opis projektu Opis projektu  NFP302020H565.pdf (128 kB)

Program obnovy dediny

Barborská cesta

http://www.barborskacesta.com/

kamerový systém Tento projekt je spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky z.pdf (374.6 kB)
opis projektu Opis projektu  NFP302040P749.pdf (165.2 kB)
webygroup

Úvodná stránka