Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Rekonštrukcia nástupišťa HronsekVytlačiť
 

Vážení občania, oznamujeme Vám, že v dňoch od 10.5.2019 do 28.06.2019 budú Železnice Slovenskej republiky realizovať rekonštrukčné práce v obci Hronsek na železničnej zastávke Hronsek (v nočných aj denných výlukách) s cieľom odstrániť nevyhovujúci  technický stav nástupišťa.

Preto Vás prosíme o zhovievavosť a trpezlivosť.


 

Zverejnené 7.5.2019 Vyprší o 38 dní.


 

Výlukové práce Vytlačiť
 

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.

upozorňuje cestujúcich, že :

 

 • dňa 19. mája 2019 (nedeľa) medzi   železničnými   stanicami Vlkanová – Sliač kúpele v čase od 21:00 – 24:00 hod.
 • v dňoch 20. – 23. a 26. mája 2019 (pondelok, utorok, streda,  štvrtok a nedeľa) medzi   železničnými   stanicami Vlkanová – Sliač kúpele v čase od 21:00 – 24:00 hod. 

budú ŽSR konať výlukové práce, ktoré budú mať za následok vylúčenie osobnej železničnej dopravy

V dôsledku tejto výluky budú vlaky  nahradené náhradnou autobusovou dopravou (NAD).

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. sa ospravedlňuje za problémy spôsobené obmedzeniami v železničnej doprave.


 

Zverejnené 18.4.2019
Aktualizované: 15.5.2019 Vyprší o 5 dní.


 

Zmena cestovných poriadkovVytlačiť
 

Vážení občania, od nedele 28. apríla 2019 vstupuje do platnosti mimoriadna zmena cestovných poriadkov v prímestskej autobusovej doprave.

V krajskej autobusovej doprave sa vykonali pozitívne zmeny, ktoré zlepšujú spojenie najmä v cezhraničnej doprave, v spolupráci so Žilinským, Prešovským a Košickým krajom.

Došlo tiež k drobnej úprave odjazdov niektorých prímestských autobusových spojov objednávaných krajom, na základe požiadaviek obyvateľov a starostov z Banskobystrického samosprávneho kraja.

Nové cestovné poriadky platné od 28. apríla 2019 sú zverejnené na webe Cestovných poriadkov: http://portal.cp.sk/News.aspx?c=7&mi=1.

                       Vedúci oddelenia verejnej dopravy, BBSK

 


 

Zverejnené 30.4.2019 Vyprší o 40 dní.


 

Hronsecká lipová ratolesťVytlačiť
 

Vážení spoluobčania, v mesiaci máj všetci milovníci ľudovej piesne v Hronseku a v jeho okolí, čakajú na deň, kedy známa zvučka oznámi začiatok finálového večera speváckej súťaže detí o Hronseckú lipovú ratolesť.

Tá tohtoročná bude v sobotu 25.mája 2019 o 17:00 hodine.

Bude to už 31.ročník tohto podujatia, ktoré sa stalo krajskou súťažou Banskobystrického kraja. Súťažiť budú v dvoch kategóriách. 

Spevákov bude doprevádzať ľudová hudba Borievka z Banskej Bystrice s predníkom Ivanom Gašparom. Ako hosťa privítame sólistku PUĽSu Martinu Ťaskovú - Kanošovú a zaspievať prídu aj vlaňajší víťazi Rebeka Henželová z Poltára a  Pavlína Púpalová zo Sliača.

Finálový večer uvádza Janka Dadová.

Vážení občania, usporiadatelia, ktorými sú Banskobystrický samosprávny kraj, Stredoslovenské osvetové stredisko Banská Bystrica a Obec Hronsek Vás srdečne pozývajú na toto významné kultúrne podujatie.

pozv_A6_lipka.jpg


 

Zverejnené 7.5.2019 Vyprší o 4 dni.


 

Pracovná ponukaVytlačiť
 

Náborový leták_sestry.jpg


 

Zverejnené 11.4.2019
Aktualizované: 6.5.2019


 

Prevádzková doba areálu ČOVVytlačiť
 

Od 01.04. – 1.11.2019 bude

každý pondelok  otvorený areál ČOV v čase od 13:30 - 17:00 hod.,

kde bude možné doviezť:

 • biologický odpad,
 • objemný odpad,
 • textil, šatstvo a obuv,
 • elektro odpad
 • inertný - drobný stavebný odpad –

Za DSOsa platí 0,030 € za 1 kg odpadu bez obsahu škodlivín. Je potrebné sa preukázať občianskym preukazom, po zvážení Vám bude vydaný vážny lístok. Poplatok sa platí do pokladne obecného úradu v Hronseku.


 

Zverejnené 1.4.2019 Vyprší o 164 dní.


 

Zápis detí do Materskej školy v HronsekuVytlačiť
 

Zápis 2019.jpg


 

Zverejnené 25.2.2019
Aktualizované: 22.3.2019


 

Jarné vypalovanie trávy - upozornenieVytlačiť
 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici Vám vzhľadom na zvýšený počet výjazdov súvisiacich s likvidáciou požiarov trávnatých porastov dáva do pozornosti nasledovné:

V roku 2018 vzniklo v okrese Banská Bystrica 142 požiarov, ktorých následkom došlo k priamym škodám vo výške 572 455 Eur. V porovnaní s rokom 2017 vzniklo o 6 požiarov menej, ale výška škôd bola vyššia o 9 355 Eur.

Z analýzy požiarovosti vyplýva, že najpočetnejšou skupinou požiarov je súkromné vlastníctvo, kde vzniklo 65 požiarov a výška škôd bola 406 140 Eur. V 35 prípadoch sa jednalo o vlastníctvo obchodných spoločností so škodou 150 940 Eur. Ďalej nasleduje nezistené vlastníctvo 30 prípadov so škodou 3 355 Eur.  Najčastejšími príčinami vzniku požiarov bola nedbalosť a neopatrnosť dospelých celkove 35 požiarov, prevádzkovo-technické poruchy celkove 29 požiarov a úmyselné zapálenie celkove 22 požiarov.

 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici Vás v súvislosti so zabezpečovaním ochrany lesov pred požiarmi a jarným vypaľovaním trávy chce upozorniť na  dodržiavanie povinností vyplývajúcich z § 8 písm. a), b), c) a § 14 ods.1 písm. n) a ods.2 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov. Práve  tento zákon upravuje povinnosti právnických osôb, fyzických osôb podnikateľov a fyzických osôb v súvislosti s danou problematikou. Veľmi dôležitá je povinnosť fyzických osôb „zabezpečovať plnenie opatrení v súvislosti s ochranou lesov pred požiarmi, ktoré sú v jej vlastníctve, správe alebo v užívaní“, a to najmä dodržiavaním zásad protipožiarnej bezpečnosti v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov, t.j. v jarnom a suchom období.

 

     Keďže každý zákon nám niečo prikazuje a niečo zakazuje, nie je to inak ani v tomto prípade. Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov fyzickým osobám zakazuje :

 

 1. Fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru.
 2. Vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov.
 3. Zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.
 4. Vykonávať činnosti, na ktorých výkon nemá osobitné oprávnenie alebo odbornú spôsobilosť, ktoré sa z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti vyžadujú na ich vykonávanie.
 5. Poškodzovať, zneužívať alebo sťažovať prístup k požiarnym zariadeniam alebo k vecným prostriedkom na ochranu pred požiarmi a k uzáverom rozvodných zariadení najmä elektrickej energie, plynu alebo vody.
 6. Vyvolať bezdôvodne požiarny poplach, privolať bezdôvodne hasičskú jednotku alebo zneužiť linku tiesňového volania.

 

 

     Porušenie  tohto  zákazu je  možné podľa § 61 zákona  č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov postihnúť pokutou pre fyzické osoby vo výške    331 € a pre právnické osoby alebo fyzické osoby – podnikateľov podľa § 59 zákona č. 314/2001 Z. z. vo výške 16 596 € , podľa § 62 citovaného zákona je možné uložiť blokovú pokutu za priestupok na úseku ochrany pred požiarmi fyzickej osobe do 100 €.

     Vzhľadom na uvedené, Vás žiadame o rešpektovanie zákazu vypaľovania suchej trávy pri práci v záhradách  a v prírodnom prostredí. Zásahy pri požiaroch vzniknutých z vypaľovania suchých tráv, môžu blokovať príslušníkov Hasičského a záchranného zboru v čase, keď by ich pomoc bola naozaj potrebná napríklad pri dopravnej nehode, technickom zásahu, či pri inej zásahovej činnosti.

 

     Zároveň upozorňujeme na povinnosť poskytnúť osobnú a vecnú pomoc pri zdolávaní požiarov podľa § 46 a  § 47 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.

 

     Je potrebné si uvedomiť, že šírenie lesných požiarov je veľmi intenzívne a ich likvidácia je často krát vzhľadom na neprístupnosť terénu veľmi zdĺhavá na čas a náročná na sily a prostriedky. Žiadame preto všetkých spoluobčanov, aby svojim ľahkovážnym správaním nevytvárali predpoklady pre vznik lesných požiarov.


 

Zverejnené 6.3.2019


 

Harmonogram zberu odpadu v obci Hronsek - 1.polrok 2019Vytlačiť
 

Harmonogram vývozov  v obci Hronsek  na 1. polrok 2019  v súbore:

 


 

Zverejnené 1.1.2019
Aktualizované: 20.3.2019


 

Oznam - Pošta VlkanováVytlačiť
 

 

Úradné hodiny na pošte vo Vlkanovej:

Pondelok 7:30 - 12:00 13:00 - 15:00
Utorok 7:30 - 12:00 13:00 - 15:00
Streda 8:00 - 12:00 15:00 - 17:00
Štvrtok 7:30 - 12:00 13:00 - 15:00
Piatok 7:30 - 12:00 13:00 - 15:00
Sobota zatvorené  
Nedeľa zatvorené  

 

tel.: +421 48 418 81 90


 

Zverejnené 22.12.2011
Aktualizované: 10.4.2019


 
Položky 1-10 z 25

dnes je: 21.5.2019

meniny má: Zina

opis projektu Opis projektu NFP302020H565.pdf (128 kB)

Program obnovy dediny

Barborská cesta

http://www.barborskacesta.com/

kamerový systém Tento projekt je spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky z.pdf (374.6 kB)
opis projektu Opis projektu NFP302040P749.pdf (165.2 kB)
webygroup

Úvodná stránka