Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Registrácia pre odber informácií o aktuálnom dianíVytlačiť
 

Email_hlasnik_banerSLOT.jpgVážení občania v prípade, že máte záujem dostávať informácie o aktuálnom dianí v obci Hronsek formou e-mailu, môžete sa zaregistrovať na našej stránke a pohodlne dostávať informácie o dianí v obci Hronsek.

Registrovať sa môžete cez tento link


 

Zverejnené 7.1.2019


 

Harmonogram zberu odpadu v obci Hronsek - 1.polrok 2019Vytlačiť
 

Harmonogram vývozov  v obci Hronsek  na 1. polrok 2019  v súbore:

 


 

Zverejnené 1.1.2019
Aktualizované: 17.1.2019


 

Preventívne protipožiarne kontrolyVytlačiť
 

Obecný úrad v Hronseku oznamuje občanom, že na základe poverenia starostu obce Hronsek

s účinnosťou od 22. októbra 2018 do 31.októbra 2018,

budú vykonávať kontrolné skupiny na území obce Hronsek preventívne protipožiarne kontroly nehnuteľností.

Celý oznam si môžete prečítať v súbore:


 

Zverejnené 8.10.2018
Aktualizované: 11.10.2018


 

Predchádzanie vzniku požiarovVytlačiť
 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici

Vzhľadom k tomu, že dochádza k významnému počtu požiarov z dôvodu poruchy a nevyhovujúceho stavu vykurovacích telies, dymovodov a komínov, pri ktorých vznikajú nevyčísliteľné škody na majetku, nehovoriac o tom, že každoročne vyhasne niekoľko ľudských životov.

Aby Vás nepostihlo niečo podobné, je potrebné predchádzať chybám, ktoré sa na vzniku požiarov priamo podieľajú. 

Chyby, o ktoré najčastejšie ide:

1. nevhodný výber druhu palivového spotrebiča do daného prostredia a použitie iného paliva do spotrebiča, než na ktorý je určený,

2. nepravidelné čistenie a kontrola komínov v lehotách:

    - ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom do 50 kW, raz za:

      4 mesiace: spotrebiče na tuhé, alebo kvapalné palivá,

      6 mesiacov: spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín bez vložky,

     12 mesiacov: spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín s vložkou.

    - ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkových tepelných výkonom nad 50 kW raz za:

       2 mesiace: spotrebiče na tuhé palivá, alebo spotrebiče na kvapalné palivá, 

       6 mesiacov: spotrebiče na plynné palivá,

    - v občasne užívaných stavbách raz za 2 roky.

3. Inštalácia spotrebiča, alebo dymovodu mimo bezpečnej vzdialenosti od okolitých horľavých materiálov .

4. Zanedbanie konštrukčného stavu komína.

5. Neodborné pripojenie spotrebiča ku komínu. 

Zároveň Vás upozorňujeme na následky porušovania základných povinností pri inštalovaní a používaní palivových spotrebičov,  dymovodov a komínových telies, kde v priestupkovom konaní môže ORHaZZ uložiť pokutu v zmysle zákona NR SR 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov až do výšky 331 €

Čas, ktorý budete venovať preventívnym opatreniam sa Vám určite oplatí a následne ochráni zdravie a majetok Vás a Vašich blízkych. 

Plagát - komíny.jpg


 

Zverejnené 2.10.2018


 

Oznam - Pošta VlkanováVytlačiť
 

Pošta Vlkanová oznamuje,

že hľadá pracovníka na doručovanie pošty v obci Vlkanová počas PN doručovateľky. Bližšie informácie  na Pošte vo Vlkanovej ráno do 8.30 hod.

...........................................................................................................................................

Úradné hodiny na pošte vo Vlkanovej:

Pondelok 7:30 - 12:00 13:00 - 15:00
Utorok 7:30 - 12:00 13:00 - 15:00
Streda 8:00 - 12:00 15:00 - 17:00
Štvrtok 7:30 - 12:00 13:00 - 15:00
Piatok 7:30 - 12:00 13:00 - 15:00
Sobota zatvorené  
Nedeľa zatvorené  

 

tel.: +421 48 418 81 90


 

Zverejnené 22.12.2011
Aktualizované: 19.11.2018


 

Ako správne separovať odpadVytlačiť
 

Cas rozkladu odpadu v prírode.jpgSlováci triedia málo. Hovoria to výsledky štúdií európskeho štatistického úradu Eurostat. Z celkového odpadu putuje len asi 6 % na recykláciu, 12 % končí v spaľovni, 6 % sa kompostuje, ale až 76 % končí na skládkach. Často aj nelegálnych. Táto štatistika radí Slovensko na chvost EÚ v nakladaní s odpadom.

Plasty zvlášť, papier zvlášť. Farebná abeceda triedenia

Farebné_kontajnery_na_triedený_zber.pngNový zákon o odpadoch priniesol štyri základné farby kontajnerov. Žltá je určená na plasty, modrá na papier, zelená na sklo, červená na kovy. Mnohí ale nevedia, čo všetko môžu do nich vhadzovať. Ak aj vy ešte váhate, kam patrí polystyrén, ponúkame vám pomôcku pri triedení.

 

Do žltého kontajnera na plasty patria:   PET fľaše, plastové obaly z potravín, kozmetiky a čistiacich prípravkov, fólie, vrecká,  igelitové tašky, vedrá, obaly z CD či prepravky z fliaš. Pred vyhodením je vhodné ich jemne vypláchnuť a ich objem zmenšiť na minimum /zošliapnuť/. Do žltej nádoby môžete pokojne hodiť aj polystyrén.

Nepatria sem: pneumatiky, hrubo znečistené plasty z mastných olejov či pást, nebezpečných látok, zeminy a farieb.

Do modrého kontajnera na papier patria:  papierové obaly, noviny, časopisy, knihy bez pevnej väzby, zošity, listy, kancelársky papier, lepenku, krabice, kartóny, katalógy, letáky, plagáty, obálky, pohľadnice, ba aj krepový papier.

Nepatria sem: nápojové kartóny, silne znečistený či mastný papier, papier s hliníkovou fóliou, voskovaný papier, obaly na mrazené potraviny, škatuľky z cigariet, kopírovací papier, termopapier a mokrý papier.

Do zeleného kontajnera na sklo patria:  sklenené nádoby, obaly , fľaše, poháre, fľaštičky z kozmetiky či liekov, sklenené črepy, okenné sklo bez rámov a aj sklo z okuliarov.

Nepatria sem: zrkadlá, pozlátené a pokovované sklo, žiarovky a žiarivky, drôtené sklo, autosklo, technické sklo, sklo s obsahom chemických látok, TV obrazovky a monitory, porcelán, keramika, dymové sklo a ani plastové štuplíky a korky zo sklenených fliaš.

Do červeného kontajnera na kovy patria:   plechovky, konzervy, kovové súčiastky, drôty a káble (bez bužírky), alobal, či starý kovový riad.

Nepatria sem: kovové obaly obsahujúce zvyšky nápojov a potravín, tuby z krémov a pást, chemicky znečistené kovy, mäkké vrecká z kávy a instantných polievok.

Všetky informácie o triedení môžete nájsť na www.triedime.sk. Stránka nielen inštruuje, kam s ktorým druhom odpadu, ale aj odhaľuje „život“ odpadu po jeho vyhodení do správneho kontajnera.

 

Co sa z recyklovaneho odpadu vyraba Co sa z recyklovaneho odpadu vyraba.pdf Co sa z recyklovaneho odpadu vyraba.pdf (867.8 kB)

 

Zverejnené 8.3.2016
Aktualizované: 17.1.2019


 

SMS na číslo tiesňového volaniaVytlačiť
 

Kedy zasielať SMS na číslo tiesňového volania 112?

SMS zasielajte vtedy, keď sa vy alebo niekto vo vašom okolí ocitne v tiesni, alebo ste svedkom mimoriadnej udalosti, a nie je možné privolať pomoc hlasovým volaním na číslo tiesňového volania 112.

Zasielanie SMS na číslo tiesňového volania 112 bolo stanovené ako nástroj predovšetkým pre sluchovo znevýhodnených občanov na privolanie pomoci v tiesni a pri mimoriadnych udalostiach, teda v situáciách, pri ktorých je bezprostredne ohrozený váš život, zdravie alebo majetok, alebo je ohrozený život, zdravie, majetok alebo životné prostredie vo vašom okolí, a potrebujete bezodkladnú pomoc záchranných zložiek, napríklad zdravotníkov, hasičov alebo polície.

Viac sa dozviete v priloženom letáku:


 

Zverejnené 21.5.2018


 

Informácie pre seniorovVytlačiť
 

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici

VARUJE PRED PODVODNÍKMI A ZLODEJMI

Policajný zbor upozorňuje občanov na protiprávnu činnosť páchanú na senioroch, pri ktorej sú okrádaní alebo uvádzaní do omylu, pričom je zneužívaná ich dôvera. 

Ponúkame niekoľko rád, čo robiť, ak sa ocitnete v niektorej z nasledovných situácií:


 

Zverejnené 7.8.2017
Aktualizované: 23.8.2017


 

Informácie pre občanov - vodné, stočnéVytlačiť
 

Rozhodnutie

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Partizánska cesta 5, 974 01  Banská Bystrica určuje č. 0098/2017/V zo dňa 09.12.2016 na obdobie od 01.01.2017 nové ceny ...

viac informácií v súbore:


 

Zverejnené 11.1.2017
Aktualizované: 28.3.2017


 

Verejná vyhláškaVytlačiť
 

Obec Hronsek oznamuje verejnou vyhláškou začatie územného konania a upustenie od ústneho pojednávania o umiestnení stavby: "11023 - Hronsek - Na pažiti - Zahustenie TS"

celé znenie vyhlášky v súbore:


 

Zverejnené 8.1.2019


 

Zápisnica z otvárania obálok a vyhodnotenia ponúk OVSVytlačiť
 


 

Zverejnené 19.12.2018
Aktualizované: 22.12.2018


 

PROGRAM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA BBSK na roky 2016 - 2020 Vytlačiť
 

Program odpadového hospodárstva Banskobystrického kraja na roky 2016 - 2020 (ďalej len „program kraja“) je strategickým dokumentom Okresného úradu Banská Bystrica, ktorý určuje smerovanie odpadového hospodárstva na regionálnej úrovni na vytýčené obdobie.

Tento strategický dokument podlieha povinnému hodnoteniu podľa § 4 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov na ŽP“).

Program kraja musí byť v súlade s platným programom odpadového hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej „POH SR“) a obsahuje skutočnosti uvedené v § 9 ods. 2 zákona č. 79/2015 Z. z.  o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“) okrem písm. g), m) a o) so zameraním na územie kraja, pre ktorý sa vypracúva. 

Záverečné stanovisko zo dňa 22.03.2018 záverecné stanovisko SD POH BBK.pdf záverecné stanovisko SD POH BBK.pdf (1.4 MB)
Program odpadového hospodárstva POH SoH- predlozenie.pdf POH SoH- predlozenie.pdf (1.2 MB)

 

Zverejnené 2.2.2016
Aktualizované: 26.4.2018


 

Odporúčania pre občanov v prípade vzniku mimoriadnej udalostiVytlačiť
 

Odporúčania pre občanov v súboroch:

Informácie pre občanov k Civilnej ochrane www CIVILNÁ OCHRANA info. Hronsek.pdf www CIVILNÁ OCHRANA info. Hronsek.pdf (541.2 kB)
Nebezpečné chemické látky 4NCHL.pdf 4NCHL.pdf (361.2 kB)
Nebezpečné biologické látky 5NBL.pdf 5NBL.pdf (361 kB)
Nebezpečné rádioaktívne látky 6NRL.pdf 6NRL.pdf (361 kB)
Dopravná nehoda 7DNNL.pdf 7DNNL.pdf (361.9 kB)
Vysoké teploty, prívalové dažde, požiare Vysoké teploty, prívalové dažde, požiare.pdf Vysoké teploty, prívalové dažde, požiare.pdf (488.6 kB)

 

Zverejnené 9.7.2015
Aktualizované: 15.7.2016


 

RIUSVytlačiť
 

Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu  „Regionálna integrovaná územná stratégia Banskobystrického kraja“.

Obstarávateľ strategického dokumentu Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica, predložil Okresnému úradu Banská Bystrica, odboru starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „okresný úrad v sídle kraja“), podľa  §5  ods. 1 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov  (ďalej len „zákon“)  Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu  „Regionálna integrovaná územná stratégia Banskobystrického kraja“.

Okresný úrad v sídle kraja ako príslušný orgán štátnej správy vo veci posudzovania strategických dokumentov podľa § 55 písm. a) zákona Vám týmto v súlade s § 6 ods. 2 zákona v prílohe tohto listu predkladá na zaujatie stanoviska oznámenie o strategickom dokumente „Regionálna integrovaná územná stratégia Banskobystrického kraja“ (ďalej len „oznámenie“).

Oznámenie je zverejnené na webovej stránke: enviroportal.sk/sk/eia/detail/regionalna-integrovana-uzemna-strategia-banskobystrickeho-kraja

Vaše písomné stanovisko k oznámeniu podľa §6 ods. 6 zákona žiadame doručiť na adresu: Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor starostlivosti o ŽP, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica, alebo zaslať elektronickou poštou na adresu: slava.parnicanova@minv.sk, najneskôr do 15 dní od jeho doručenia. Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k oznámeniu príslušnému  orgánu do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené podľa § 6 ods. 5 zákona.

 

Záverečné stanovisko ZAVERECNE STANOVISKO.pdf ZAVERECNE STANOVISKO.pdf (1.4 MB)
Sprievodný list RIUS Sprievodny list RH.pdf Sprievodny list RH.pdf (1 MB)

 

Zverejnené 29.6.2015
Aktualizované: 6.4.2016


 

dnes je: 22.1.2019

meniny má: Zora

opis projektu Opis projektu  NFP302020H565.pdf (128 kB)

Program obnovy dediny

Barborská cesta

http://www.barborskacesta.com/

kamerový systém Tento projekt je spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky z.pdf (374.6 kB)
opis projektu Opis projektu  NFP302040P749.pdf (165.2 kB)
webygroup

Úvodná stránka