Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Zasadnutia OZ

Zasadnutia OcZ v obci Hronsek v roku 2019.

Obecné zastupiteľstvo obce Hronsek na základe ustanovenia § 12 ods. 7 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s Rokovacím poriadkom obecného zastupiteľstva  Hronsek schvaľuje zasadnutia obecného zastupiteľstva.

Rokovacím dňom je streda s tým, že rokovanie sa začína o 17:00 hod. a pokračuje najdlhšie do 21:00 hod, ak obecné zastupiteľstvo nerozhodne inak.

Rokovanie sa riadi navrhnutým rámcovým programom, ktorý sa prispôsobí aktuálnym potrebám.

 


 

Pozvánka na zasadanie 18.9.2019

Aktuálny rok 2019

Zasadanie zo dňa 15.12.2014

PhDr. Milan Kollár - starosta obce Hronsek

POZVÁNKA

Starosta obce Hronsek podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb.o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov z v o l á v a ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Hronsek, ktoré sa bude konať

dňa 15.12.2014 /pondelok/ o 17:00 hod.

v sále kultúrneho domu Hronsek 

Prezentácia novozvolených poslancov od 16:45 - 17:00 hod.

Návrh programu:

Štátna hymna
Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva - PhDr. Milan Kollár
Oboznámenie s výsledkami volieb do orgánov samosprávy - Mgr. Peter Mitterpach
Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce Hronsek
Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva obce Hronsek
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Schválenie programu, ustanovujúceho zasadnutia OcZ obce Hronsek
Príhovor novozvoleného starostu obce - Ing. Miroslav Ostrihoň, PhD.
Voľba pracovných komisií - mandátová komisia, volebná komisia, návrhová komisia
Overenie platnosti voľby starostu a poslancov a zlučiteľnosti ich funkcií
Voľba členov komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie starostu obce
Voľba predsedov a členov komisií obecného zastupiteľstva
Voľba členov obecnej rady
Určenie platu novozvolenému starostovi obce (§11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb., § 4 ods.2 zákona č. 253/1994 Z.z.)
Zastupovanie starostu
Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva na zvolávanie zasadaní obecného zastupiteľstva
Pracovný kalendár obecného zastupiteľstva a obecnej rady na I. polrok 2015
Diskusia
Návrh uznesení
Záver

 

v Hronseku, dňa 3.12.2014

                                                                                   PhDr. Milan Kollár, starosta obce

 


Termíny plánovaných a uskutočnených  zasadnutí v roku 2018:

14.3.2018 - zrušené - náhradný termín, 21.3.2018, 16.05.2018, 26.6.2018, 25.07.2018, 12.9.2018, 31.10.2018, 01.12.2018 - ustanovujúce.

Termíny plánovaných a uskutočnených  zasadnutí v roku 2017:

15.03.2017,     03.05.2017,     05.06.2017,     23.08.2017,     13.12.2017

Termíny plánovaných a uskutočnených  zasadnutí v roku 2016:

20. 1. 2016,       20. 4. 2016,      15. 6. 2016,       18. 9. 2016,       14. 12. 2016. 

Termíny plánovaných a uskutočnených  zasadnutí v roku 2015:

14.1.2015,    8.4.2015,    17.6.2015,    23.9.2015,    9.12.2015.

Termíny plánovaných a uskutočnených  zasadnutí v roku 2014:

30.1.2014,   3.2.2014 - mimoriadne neuskutočnené,   19.2.2014,   27.3.2014 mimoriadne neuskutočnené,  7.4.2014 mimoriadne, 24.4.2014, 17.7.2014,  3.9.2014,  6.11.2014, 14.12.2014

Termíny plánovaných a uskutočnených  zasadnutí v roku 2013:

17.1.2013  11.4.2013   27.6.2013 3.7.2013   5.9.2013   18.9.2013   21.11.2013   12.12.2013   18.12.2013

Termíny plánovaných a uskutočnených  zasadnutí v roku 2012:

23.2.2012     5.4.2012 - mimoriadne   26.4.2012    17.5.2012    21.6.2012     27.6.2012 19.7.2012     16.8.2012   28.8.2012   10.9.2012    20.9.2012    18.10.2012    15.11.2012       29.11.2012    13.12.2012


 

dnes je: 18.9.2019

meniny má: Eugénia

podrobný kalendár

Barborská cesta

http://www.barborskacesta.com/

webygroup

Úvodná stránka