Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Info pre turistov

Cestovný ruch

      Vďaka historickým pamiatkam navštevuje našu obec množstvo zahraničných aj domácich turistov.

Obec Hronek na mape:

     Obec Hronsek leží na ľavom brehu Hrona vo Zvolenskej kotline, v bezprostrednom zázemí Banskej Bystrice.  Stred obce leží v nadmorskej výške  310m. Hlavným klimatickým znakom je malá veternosť, s prevládajúcimi severnými smermi vetra.  Hronsek je malou lokalitou, ale i mimoriadne bohatou na historické pamiatky. V jeho katastri sa nachádzajú až 4 umeleckohistorické pamiatky, 1 pamätný dom a  6 starých líp zapísaných v zozname chránených prírodných útvarov.   

     Najvýznamnejšou pamiatkou je evanjelický drevený artikulárny kostol, zapísaný v UNESCO z roku 1726. Priestranstvo pred chrámom zdobia staré lipy. Drevená zvonica, postavená na kamennom podklade musela byť postavená tiež  podľa artikul ako kostol. Záujemcovia o prehliadku evanjelického a.v. kostola sa môžu prihlásiť u pani Júlii Kollárovej (susediaci rodinný dom č.6, telefón:0919 042 674). Prehliadka kostola je v čase od 9:00- 17:00 hod.v hodinovom intervale (každú celú hodinu). Väčšia skupina, alebo ohlásená návšteva bude uprednostnená aj mimo časového intervalu. Ďakujú za príspevok, ktorý venujete kúpením pohľadnice exteriéru a interiéru kostola pri jeho prehliadke. Slúži na údržbu tejto vzácnej pamiatky. Služby Božie sa konajú v kostole každú nedeľu so začiatkom o 9,00 hodine. V zimnom období v zborovej sieni na evanjelickej fare z dôvodu, že kostol nie je vykurovaný. V ostatnom období v evanjelickom kostole. Cirkevný zbor ECAV na Slovensku so sídlom v Hronseku A.H.Krčméryho 8, 976 31 Hronsek.

Budova fary je pamätný dom, ktorý pripomína viacerých slovenských kultúrnych dejateľov. (•Ján Simonides (1648-1708), kňaz-galejník, pedagóg, literát, •Jozef Melcer (1800-1854), •August Horislav Krčméry (1822-1891),  •Andrej Ľudovít Katina (1906-1968),  Andrej Hajduk (1929), •Daniel Šovc (1937) ).

Spomeňme tiež, že v roku 1847 v hronseckom kostole uzavrel manželstvo Andrej Sládkovič s hronseckou devou Antóniou Júliou Sekovičovou.

Na cintoríne je pochovaný Jozef Melzer a jeho manželka.

     Najstaršou stavbou v obci je Géczyovský goticko-renesančný kaštieľ zo 14.stor., ktorý bol v roku 1576 prestavaný do dnešnej podoby. V súčasnosti je kaštieľ v súkromnom vlastníctve, momentálne v štádiu reštaurovania a rekonštruovania. Verejnosti nie je sprístupnený.

     Mladší renesančno-barokový kaštieľ z roku 1775 ešte svojou architektúrou nárožných bášt pripomína renesančnú pevnosť. Je vo vlastníctve obce. Každý rok, druhú májovú sobotu sa v priestoroch kaštieľa a záhrady koná Slávnostný deň obce Hronsek, kedy je kaštieľ sprístupnený verejnosti.

  Použit.lit..:Hronsek-história a súčasnosť, Doc.PhDr.S.Matejkin, Mgr.D.Bohuš, r.2000.

-bližšie sa o jednotlivých pamiatkach dočítate v podkategórii Pamiatky.

Banskú Bystricu so Zvolenom prepája cyklotrasa – Rodinná cestička, ktorá bola obnovená v rámci programu Greenways. Vhodným miestom na oddych počas trasy je práve naša obec.

Oddýchnuť si môžete v krásnom prostredí našej obce v areáli kaštieľa, kde je umiestnené detské ihrisko. Občerstviť sa môžete v Hostinci Hronsek, nájdete ho v strede našej obce - krásne prostredie a veľmi chutné  jedlá.

Obec Hronsek, ako súčasť Barborskej cesty  

Názov Barborská cesta sa viaže k menu Sv. Barbory – patrónky baníkov. Oblasť spájajúca mestá Banská Bystrica – Kremnica – Banská Štiavnica, cez ktorú prechádza Barborská cesta, bola v minulosti centrom baníctva celoeurópskeho významu. Vďaka tomu sa v tomto regióne zachovalo množstvo technických diel súvisiacich s baníctvom. Baníctvo ovplyvnilo aj kultúru a spôsob života a zanechalo nám tu obrovské bohatstvo technických, religióznych a kultúrnych pamiatok a zvykov. Počas putovania prechádzaš krajinou formovanou človekom bez toho, aby si na prvý pohľad spoznal tento ľudský zásah. Ľudsky nedotknutá krajina sa prelína s krajinou pretvorenou človekom.

Viac informácií nájdete tu: 

 

 

 


 
temp-image
Zoznam objektov na mape
TypNázovTextObrázok
Hrad, zámok. kaštielBarokový kaštieľBarokový kaštieľ, postavený v roku 1775. Každoročne sa v mesiaci máj koná v areáli kaštieľa a záhrady Slávnostný deň obce Hronsek s bohatým kultúrnym programom.
KostolDrevený artikulárny kostol zapísaný v UNESCODrevený artikulárny kostol z roku 1726. V kostole je 1100 miest na sedenie a bol postavený bez použitia kovových prvkov. V roku 2008 bol zapísaný spolu so zvonicou do Zoznamu UNESCO. Na prehliadku sa môžete nahlásiť na t.č. : 048/4188 128.
ŠportoviskoIhrisko TJIhrisko TJ
KostolKatolícky kostolKostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho - rímskokatolíckej cirkvi.
CintorínObecný cintorínObecný cintorín
ÚradObecný úradObecný úrad Hronsek
Hrad, zámok. kaštielVodný hradVodný hrad je najstaršou stavbou v obci. Bol postavený v roku 1576. V súčasnosti prebieha rekonštrukcia.
Železničná stanicaŽelezničná zastávkaŽelezničná zastávka

dnes je: 19.7.2018

meniny má: Dušana

opis projektu Opis projektu  NFP302020H565.pdf (128 kB)

Barborská cesta

http://www.barborskacesta.com/

webygroup

Úvodná stránka