Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Info pre turistov

Cestovný ruch

      Vďaka historickým pamiatkam navštevuje našu obec množstvo zahraničných aj domácich turistov.

Obec Hronek na mape:

     Obec Hronsek leží na ľavom brehu Hrona vo Zvolenskej kotline, v bezprostrednom zázemí Banskej Bystrice.  Stred obce leží v nadmorskej výške  310m. Hlavným klimatickým znakom je malá veternosť, s prevládajúcimi severnými smermi vetra.  Hronsek je malou lokalitou, ale i mimoriadne bohatou na historické pamiatky. V jeho katastri sa nachádzajú až 4 umeleckohistorické pamiatky, 1 pamätný dom a  6 starých líp zapísaných v zozname chránených prírodných útvarov.   

     Najvýznamnejšou pamiatkou je evanjelický drevený artikulárny kostol, zapísaný v UNESCO z roku 1726. Priestranstvo pred chrámom zdobia staré lipy. Drevená zvonica, postavená na kamennom podklade musela byť postavená tiež  podľa artikul ako kostol. Záujemcovia o prehliadku evanjelického a.v. kostola sa môžu prihlásiť u pani Júlii Kollárovej (susediaci rodinný dom č.6, telefón:0919 042 674). Prehliadka kostola je v čase od 9:00- 17:00 hod.v hodinovom intervale (každú celú hodinu). Väčšia skupina, alebo ohlásená návšteva bude uprednostnená aj mimo časového intervalu. Ďakujú za príspevok, ktorý venujete kúpením pohľadnice exteriéru a interiéru kostola pri jeho prehliadke. Slúži na údržbu tejto vzácnej pamiatky. Služby Božie sa konajú v kostole každú nedeľu so začiatkom o 9,00 hodine. V zimnom období v zborovej sieni na evanjelickej fare z dôvodu, že kostol nie je vykurovaný. V ostatnom období v evanjelickom kostole. Cirkevný zbor ECAV na Slovensku so sídlom v Hronseku A.H.Krčméryho 8, 976 31 Hronsek.

Budova fary je pamätný dom, ktorý pripomína viacerých slovenských kultúrnych dejateľov. (•Ján Simonides (1648-1708), kňaz-galejník, pedagóg, literát, •Jozef Melcer (1800-1854), •August Horislav Krčméry (1822-1891),  •Andrej Ľudovít Katina (1906-1968),  Andrej Hajduk (1929), •Daniel Šovc (1937) ).

Spomeňme tiež, že v roku 1847 v hronseckom kostole uzavrel manželstvo Andrej Sládkovič s hronseckou devou Antóniou Júliou Sekovičovou.

Na cintoríne je pochovaný Jozef Melzer a jeho manželka.

     Najstaršou stavbou v obci je Géczyovský goticko-renesančný kaštieľ zo 14.stor., ktorý bol v roku 1576 prestavaný do dnešnej podoby. V súčasnosti je kaštieľ v súkromnom vlastníctve, momentálne v štádiu reštaurovania a rekonštruovania. Verejnosti nie je sprístupnený.

     Mladší renesančno-barokový kaštieľ z roku 1775 ešte svojou architektúrou nárožných bášt pripomína renesančnú pevnosť. Je vo vlastníctve obce. Každý rok, druhú májovú sobotu sa v priestoroch kaštieľa a záhrady koná Slávnostný deň obce Hronsek, kedy je kaštieľ sprístupnený verejnosti.

  Použit.lit..:Hronsek-história a súčasnosť, Doc.PhDr.S.Matejkin, Mgr.D.Bohuš, r.2000.

-bližšie sa o jednotlivých pamiatkach dočítate v podkategórii Pamiatky.

Banskú Bystricu so Zvolenom prepája cyklotrasa – Rodinná cestička, ktorá bola obnovená v rámci programu Greenways. Vhodným miestom na oddych počas trasy je práve naša obec.

Oddýchnuť si môžete v krásnom prostredí našej obce v areáli kaštieľa, kde je umiestnené detské ihrisko. Občerstviť sa môžete v Hostinci Hronsek, nájdete ho v strede našej obce - krásne prostredie a veľmi chutné  jedlá.

Obec Hronsek, ako súčasť Barborskej cesty  

Názov Barborská cesta sa viaže k menu Sv. Barbory – patrónky baníkov. Oblasť spájajúca mestá Banská Bystrica – Kremnica – Banská Štiavnica, cez ktorú prechádza Barborská cesta, bola v minulosti centrom baníctva celoeurópskeho významu. Vďaka tomu sa v tomto regióne zachovalo množstvo technických diel súvisiacich s baníctvom. Baníctvo ovplyvnilo aj kultúru a spôsob života a zanechalo nám tu obrovské bohatstvo technických, religióznych a kultúrnych pamiatok a zvykov. Počas putovania prechádzaš krajinou formovanou človekom bez toho, aby si na prvý pohľad spoznal tento ľudský zásah. Ľudsky nedotknutá krajina sa prelína s krajinou pretvorenou človekom.

Viac informácií nájdete tu: 

 

 

 


 
temp-image
Zoznam objektov na mape
TypNázovTextObrázok
Hrad, zámok. kaštielBarokový kaštieľBarokový kaštieľ, postavený v roku 1775. Každoročne sa v mesiaci máj koná v areáli kaštieľa a záhrady Slávnostný deň obce Hronsek s bohatým kultúrnym programom.
KostolDrevený artikulárny kostol zapísaný v UNESCODrevený artikulárny kostol z roku 1726. V kostole je 1100 miest na sedenie a bol postavený bez použitia kovových prvkov. V roku 2008 bol zapísaný spolu so zvonicou do Zoznamu UNESCO. Na prehliadku sa môžete nahlásiť na t.č. : 048/4188 128.
ŠportoviskoIhrisko TJIhrisko TJ
KostolKatolícky kostolKostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho - rímskokatolíckej cirkvi.
CintorínObecný cintorínObecný cintorín
ÚradObecný úradObecný úrad Hronsek
Hrad, zámok. kaštielVodný hradVodný hrad je najstaršou stavbou v obci. Bol postavený v roku 1576. V súčasnosti prebieha rekonštrukcia.
Železničná stanicaŽelezničná zastávkaŽelezničná zastávka

Ak máte záujem o aktuálne informácie, ktoré Vám budú zasielané na email, zaregistrujte sa na našej stránke.

Vlaky na rok 2017 Hronsek Hronsek_16_17.pdf (281.8 kB)
Vlaky na rok 2018 Hronsek Hronsek_00.pdf (55.9 kB)

dnes je: 19.2.2018

meniny má: Vlasta

opis projektu Opis projektu  NFP302020H565.pdf (128 kB)

Program obnovy dediny

obnova športového areálu Plagát.pdf (369.5 kB)

Záchrana fontány

záchrana fontány Záchrana fontány propagácia.pdf (336.5 kB)

BBSK

projekty z BBSK Projekt.pdf (358 kB)

Barborská cesta

http://www.barborskacesta.com/

Za obsah zodpovedá
Obecný úrad

webygroup

Úvodná stránka