Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Pozvánka na zasadnutie OcZVytlačiť
 

Pozvánka na zasadnutie OcZ.

V zmysle Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení §13 ods. 4 písmeno a), v znení neskorších zmien a doplnkov, zvolávam zasadnutie OcZ, ktoré sa bude konať

dňa  16.05.2018 /streda/ o 18:00 hod./ ,

v zasadačke obecného úradu Hronsek , Záhumnie č. 26, na prízemí.

 

Program:

 1. Otvorenie, určenie zapisovateľa, schválenie overovateľov zápisnice
 2. Voľba návrhovej komisie
 3. Schválenie programu rokovania OcZ Obce Hronsek
 4. Informácia starostu o realizovaných a plánovaných aktivitách obce
 5. Kontrola uznesení
 6. Schválenie podania žiadosť obce Hronsek o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, názov projektu: Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci Hronsek, kód výzvy: IROP-PQ4-SC431-2017-16
 7. Stanovisko hlavného kontrolóra k prijatiu návratných zdrojov financovania
 8. Schválenie prijatia úveru, na účel obstarania kolesového traktora s nosičom kontajnerov a kontajnerom
 9. Rozpočtové opatrenie č. IV k rozpočtu obce na rok 2018
 10. Schválenie čerpania rezervného fondu obce
 11. Rôzne
 12. Interpelácie
 13. Záver

 

Zverejnené 14.5.2018


 

dnes je: 23.5.2018

meniny má: Želmíra

opis projektu Opis projektu NFP302020H565.pdf (128 kB)

Barborská cesta

http://www.barborskacesta.com/

webygroup

Úvodná stránka