Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Hronsek, okres Banská Bystrica

Oficiálna internetová stránka obce Hronsek.

Kontakty

   Obecný úrad             tel.: 048/4188 107              

   Záhumnie 26             fax: 048/4188 107              

   976 31  Hronsek        email: obec@hronsek.sk   

 

     IČO: 00629537,  DIČ: 2021125898,                                   

     bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.,          

     číslo účtu: 1224405001/5600.                                           

     IBAN: SK3256000000001224405001.                             

 

 


 


Biologický odpad, objemový odpad a inertný odpad

/stavebný/ ten maximálne do 1m3 na obyvateľa obce Hronsek za rok, je možné  doviezť  do  areálu  čističky odpadových vôd Hronsek

 v sobotu  v čase od 13:30 - 17:00 hod.

od marca  do  októbra 2014  za prítomnosti zamestnanca obce p. Bystrianského.

 


 
 

 


KRAJSKÝ ÚRAD ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
V BANSKEJ BYSTRICI

Obstarávateľ strategického dokumentu Krajský úrad životného prostredia, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva, predložil Krajskému úradu životného prostredia Banská Bystrica, odboru starostlivosti o životné prostredie, úseku posudzovania vplyvov na životné prostredie, podľa §5 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Banskobystrického kraja na roky 2011-2015“.

 „Program odpadového hospodárstva Banskobystrického kraja na roky 2011-2015“ - Oznámenie o strategickom dokumente

celé znenie dokumentu si môžete pozrieť v súboroch:


 
Súbor na stiahnutie Oznamenie o SD.pdf Oznamenie o SD.pdf (99.6 kB)

 


 


 
 


Preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania obyvateľstva v SR v roku 2014.

Termíny akustického preskúšania sirén

Dátum Elektromotorické sirény Elektronické sirény Autonómne systémy
13.6.2014 x x x
12.12.2014 x x x

 Preskúšanie miestne ovládaných sirén sa vykonáva dvojminútovým stálym tónom /koniec ohrozenia/. Vykonávaná bude tichá skúška sirén, len v mesiaci jún a december sa rozozvučia sirény pri hlásnej skúške.


 


 
 


Zmena otváracích hodín v potravinách COOP Jednota

v období júl - august  2014 

Pondelok zatvorené
Utorok 6:15 - 14:00
Streda 6:15 - 15:00
Štvrtok 6:15 - 14:00
Piatok 6:15 - 14:00
Sobota 6:15 - 10:30
Nedeľa zatvorené

 


 
 


Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v B.Bystrici

upozorňuje

v súvislosti so zabezpečením ochrany lesov pred požiarmi a jarným vypaľovaním trávy, na povinnosti vyplývajúce z § 14 zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v z.n.p, teda povinnosť fyzických osôb "zabezpečovať plnenie opatrení v súvislosti s ochranou lesov  pred požiarmi, ktoré sú vo vlastníctve, správe, alebo v užívaní" najmä na dodržiavanie zásad protipožiarnej bezpečnosti, ďalej sa zakazuje:

  • fajčiť, alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
  • vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,
  • zakladať oheň v priestoroch, alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu, 
  • vykonávať činnosti, na ktoré nemá osobitné oprávnenei z hľadiska protipožiarnej ochrany,
  • vyvolať bezdôvodne požiarny poplach, privolať bezdôvodne hasičskú jednotku, alebo zneužiť linku tiesňového volania.

Porušenie tohto zákona bude postihnuté pokutou až do výšky 331€

celé znenie listu, si môžete prečítať v súbore:


 
 

 


OTVÁRACIE HODINY NA POŠTE VO VLKANOVEJ

Pondelok 7:30 - 12:00 13:00 - 15:00
Utorok 7:30 - 12:00 13:00 - 15:00
Streda 8:00 - 12:00 15:00 - 17:00
Štvrtok 7:30 - 12:00 13:00 - 15:00
Piatok 7:30 - 12:00 13:00 - 15:00
Sobota zatvorené  
Nedeľa zatvorené  

 


 
 

webygroup
Súbor na stiahnutie 5_001.jpg 5_001.jpg (3.8 MB)

dnes je: 1.8.2014

meniny má: Božidara

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

Za obsah zodpovedá
Obecný úrad


481979

Úvodná stránka