Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Oficiálna internetová stránka obce Hronsek.

Elektronická úradná tabuľa

PROGRAM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA BANSKOBYSTRICKÉHO KRAJA na roky 2016 - 2020

Program odpadového hospodárstva Banskobystrického kraja na roky 2016 - 2020 (ďalej len „program kraja“) je strategickým dokumentom Okresného úradu Banská Bystrica, ktorý určuje smerovanie odpadového hospodárstva na regionálnej úrovni na vytýčené obdobie.
Tento strategický dokument podlieha povinnému hodnoteniu podľa § 4 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znen ...viac...


 

Verejná vyhláška

O z n á m e n i e
O začatí územného konania verejnou vyhláškou podľa § 36 ods. 2 zák. č. 50/76 Zb. v úplnom znení o územnom plánovaní a stavebnom poriadku / stavebný zákon /.
Obec Badín zastúpená starostom obce ako príslušný stavebný úrad v súlade s § 2 zák. č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých kompetencií z orgánov štátnej správy na obce a VÚC, na návrh Obec Hronsek, Záhumnie č. 26, Hronsek 976 31, bolo začaté dňa 22.01.2016 územné ...viac...


 

Harmonogram zberu odpadu v obci Hronsek

2.jpg

Vzhľadom k tomu, že od 1.7.2016 bude účinný nový zákon o odpadoch č. 79/2015, čo prinesie viacero zmien v odpadovom hospodárstve aj v zbere triedených zložiek komunálneho odpadu, bude harmonogram zberu na 2.polrok 2016 upresnený najneskôr do 30.6.2016.

viac...


 

Informácia pre voliča k voľbám do NR SR


 

Odporúčania pre občanov v prípade vzniku mimoriadnej udalosti

Odporúčania pre občanov v súboroch:
viac...


 

Výtvarné kurzy pre dospelých – práca s hlinou.

P1201856Q.jpg

Stretávame sa každý utorok o 17:00 hodine pred Obecným úradom a spoločne sa presúvame do priestorov Súkromnej Základnej umeleckej školy vo Vlkanovej (pri otočke), kde sa kurz vyučuje, pretože sú tam lepšie materiálne a výukové podmienky.
Termín konania:  utorok od 17:00 do 20:00 hod.
Cena: 5 € za 3 hodiny. Účasť na celom kurze nie je podmienkou, môžete zostať koľko sa Vám páči, platíte až po 3  hodinách.
Viac fotiek vo fotoga ...viac...


 

RIUS

Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu  „Regionálna integrovaná územná stratégia Banskobystrického kraja“.
Obstarávateľ strategického dokumentu Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica, predložil Okresnému úradu Banská Bystrica, odboru starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „okresný úrad v sídle kraja“), podľa  §5  ods. 1 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zm ...viac...


 

Vykurovacie obdobie

Predchádzanie vzniku požiarov v  období vykurovacej sezóny.
Začiatok roku 2016 priniesol na naše územie výrazné ochladenie, ktoré bolo sprevádzané mrazivými teplotami, kedy sa začína v domácnostiach intenzívnejšie kúriť a prikurovať.
Zimné obdobie je obdobím, ktoré si  vyžaduje pozornosť zo strany občanov na úseku ochrany pred požiarmi, kedy vzniká vysoká pravdepodobnosť vzniku požiarov.
Od 1.1. do 12.1. 2016 vzniklo na území ...viac...


 

Vykurovacie obdobie a používanie palivových spotrebičov

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici
S príchodom chladného počasia sa začína vykurovacie obdobie a s ním aj zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov.  Tak ako sa venujeme pravidelnej údržbe domu, mali by sme sa pravidelne starať aj o svoj komín. Čistenie komína by sa malo vykonávať nielen preto, že to prikazuje zákon, ale hlavne kvôli vlastnej bezpečnosti.
Komín, do ktorého sú pripojené spotrebiče na ...viac...


 

Otváracie hodiny na pošte vo Vlkanovej

 
Pondelok 7:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Utorok 7:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Streda 8:00 - 12:00 15:00 - 17:00 Štvrtok 7:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok 7:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Sobota zatvorené   Nedeľa zatvorené    
 
viac...


 

Ak máte záujem o aktuálne informácie, ktoré Vám budú zasielané na email, zaregistrujte sa na našej stránke.

vlaky na rok 2016 vlaky Hronsek.pdf (205.8 kB)

dnes je: 14.2.2016

meniny má: Valentín

Za obsah zodpovedá
Obecný úrad

webygroup

Úvodná stránka