Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Oficiálna internetová stránka obce Hronsek.

Elektronická úradná tabuľa

Aktuálne oznamy

Spomienka na zosnulých 1.11.2016

Spom_najme_.jpg

P O Z V Á N K A
na
Spomienku na zosnulých,
ktorá sa uskutoční
1.novembra 2016  o  13:00 hodine
na cintoríne v Hronseku.
Obec Hronsek , v spolupráci s Evanjelickou cirkvou a.v. v Hronseku a Rímskokatolíckou cirkvou  v Badíne  Vás pozývajú na pietnu Spomienku na zosnulých, ktorí  zomreli v priebehu tohto roka, ale i v predchádzajúcich rokoch spojenú s ekumenickou Bohoslužbou.

 
viac...

Zverejnené 24.10.2016


 

Ako správne separovať odpad

Farebné_kontajnery_na_triedený_zber.png

Slováci triedia málo. Hovoria to výsledky štúdií európskeho štatistického úradu Eurostat. Z celkového odpadu putuje len asi 6 % na recykláciu, 12 % končí v spaľovni, 6 % sa kompostuje, ale až 76 % končí na skládkach. Často aj nelegálnych. Táto štatistika radí Slovensko na chvost EÚ v nakladaní s odpadom.
Plasty zvlášť, papier zvlášť. Farebná abeceda triedenia
Nový zákon o odpadoch priniesol štyri základné farby kontajnerov. Žltá je ...viac...

Zverejnené 8.3.2016


 

Vývoz odpadu do areálu pri ČOV

Vážení občania, oznamujeme Vám, že areál na odpad pri čističke bude otvorený  v pondelok, v čase od 13:30 hod. do 17:00 hod.
viac...

Zverejnené 4.5.2016


 

Vykurovacie obdobie

Vykurovacie obdobie a používanie palivových spotrebičov
Vážení občania,
s príchodom chladného počasia sa začína vykurovacie obdobie a s ním aj zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov. Počas tohto obdobia hasiči už tradične evidujú zvýšený počet výjazdov k požiarom rodinných domov.
V roku 2015 a za prvých 6 mesiacov v roku 2016 po zahájení vykurovacej sezóny na základe vyššie spomínaných faktorov vzniklo celkovo z dôvodov poruc ...viac...

Zverejnené 10.10.2016


 

Oznam - Pošta Vlkanová

 
Pondelok 7:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Utorok 7:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Streda 8:00 - 12:00 15:00 - 17:00 Štvrtok 7:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok 7:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Sobota zatvorené   Nedeľa zatvorené    
tel.: +421 48 418 81 90
viac...

Zverejnené 22.12.2011


 

Harmonogram zberu odpadu v obci Hronsek

Hronsek_2.jpg

Harmonogram zberu odpadu v obci Hronsek

 
 
viac...

Zverejnené 5.1.2016


 

Vypaľovanie porastov - upozornenie

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici 
upozorňuje 
na plnenie opatrení  súvisiacich s ochranou lesov pred požiarmi.
V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.
Zákon NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi zakazuje:
- fajčiť, alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku pož ...viac...

Zverejnené 26.3.2012


 

Úradné oznamy

Verejná vyhláška

Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou podľa § 61 ods. 4 zák. č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku / stavebný zákon / v znení noviel.

Obec Hronsek okres Banská Bystrica, na návrh SWAN Mobile a.s., Borská č. 6, Bratislava 841 04 bolo začaté dňa 14.10.2016 stavebné konanie o povolení stavby „ Stavba elektronickej komunikačnej siete na existujúcom objekte BB-HRO “ a keďže sú stavebnému úradu dobre znám ...viac...

Zverejnené 14.10.2016


 

Odporúčania pre občanov v prípade vzniku mimoriadnej udalosti

Odporúčania pre občanov v súboroch:
viac...

Zverejnené 9.7.2015


 

RIUS

Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu  „Regionálna integrovaná územná stratégia Banskobystrického kraja“.
Obstarávateľ strategického dokumentu Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica, predložil Okresnému úradu Banská Bystrica, odboru starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „okresný úrad v sídle kraja“), podľa  §5  ods. 1 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zm ...viac...

Zverejnené 29.6.2015


 

PROGRAM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA BANSKOBYSTRICKÉHO KRAJA na roky 2016 - 2020

Program odpadového hospodárstva Banskobystrického kraja na roky 2016 - 2020 (ďalej len „program kraja“) je strategickým dokumentom Okresného úradu Banská Bystrica, ktorý určuje smerovanie odpadového hospodárstva na regionálnej úrovni na vytýčené obdobie.
Tento strategický dokument podlieha povinnému hodnoteniu podľa § 4 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znen ...viac...

Zverejnené 2.2.2016


 

 

Ak máte záujem o aktuálne informácie, ktoré Vám budú zasielané na email, zaregistrujte sa na našej stránke.

1. zmena vlakov na rok 2016 Hronsek ZŠR - 1. zmena vlakov 2016.pdf (322.7 kB)
vlaky na rok 2016 Hronsek vlaky Hronsek.pdf (205.8 kB)

dnes je: 26.10.2016

meniny má: Demeter

Program obnovy dediny

Environmentálny fond

BBSK

Barborská cesta

http://www.barborskacesta.com/

Za obsah zodpovedá
Obecný úrad

webygroup

Úvodná stránka